Cybersäkerhet

Allt mer data görs dagligen tillgänglig för våra kunder, leverantörer och samarbetspartners genom olika integrationer av IT-system som mobil/webbapplikationer eller APIer. Detta ställer allt högre krav på att utvecklare och systemarkitekter integrerar säkerhet i sin utvecklingsprocess eller designfas för att motverka angrepp. Då nya tekniker och metoder för angrepp kontinuerligt upptäcks så är det ofta svårt för bolag att skapa rätt kravställning.

VIKTEN AV RÄTT KRAVSTÄLLNING

Risken med att inte ha koll på säkerheten

Allt mer data görs dagligen tillgänglig för våra kunder, leverantörer, partners etcetera genom olika integrationer av IT-system såsom mobil/ webbapplikationer eller API:er. Det här ställer allt högre krav på att utvecklare och systemarkitekter integrerar säkerhet i sin utvecklingsprocess eller designfas för att motverka angrepp. Då nya tekniker och metoder för angrepp kontinuerligt upptäcks är det ofta svårt för företag att skapa rätt kravställning.  

När vi pratar om cybersäkerhet är en av de saker som ofta förbises eller inte helt beräknas den faktiska risken. Vilken är den faktiska risken du har som företag? Vad är det som är värdefullt för dig? Det är i de flesta fall någon slags information som är den mest mest värdefulla varan vi har. Och eftersom det har ett värde finns det alltid en viss risk i samband med det.

Det är idag alldeles för vanligt att IT-attacker inträffar och kostnaderna för dessa kan bli förödande. Med planering och förebyggande kan många av dessa incidenter minskas drastiskt. Vissa saker kommer alltid att hända och det är omöjligt att förhindra varje enskild attack, men det finns många sätt för att fånga det tidigt och stoppa det innan det blir för allvarligt. Bland annat genom en välfungerande kravställning som sedermera används i framtida utvecklings, design eller implementationsfaser men även i framtida upphandlingar av nya IT-system.  

Fyll i dina kontaktuppgifter

Kostnadsfri Hotbildsanalys
STÄRK SÄKERHETEN

Kostnadsfri hotbildsanalys

Genom att göra en hotbildsanalys får du en bild över vilka potentiella säkerhetsrisker ni har digitalt som kan leda till möjliga attacker. Det ger dig en chans att upptäcka sårbarheter, identifiera styrkor och få insikter som stödjer er cybersäkerhetsstrategi.

STARTA HÄR

Webinar on-demand Application Security
WEBINAR ON-DEMAND

How to think and work with Application Security

In this session you'll get to know how to bring security into the development process, when you should choose open source and how to plan for strong access controls.

WATCH THE WEBINAR

Några av våra kunder

Inspiration

Kunskapsbiblioteket
Fördjupa dig

Kunskapsbiblioteket

I kunskapsbiblioteket hittar du guider, webinars, infografik, checklistor och annat innehåll som hjälper dig vässa dina skills inom QA.

TILL KUNSKAPSBIBLIOTEKET

Bloggen
Senaste nytt

Bloggen

På bloggen delar vi med oss av vår kunskap, insikter, trender och erfarenheter när det gäller automatisering, prestanda, ux, agila metoder, it-säkerhet, test och krav.

TILL BLOGGEN

Events
Se till att du är bjuden

Events

Vi håller löpande olika typer av events - föreläsningar, after works, meet-ups, nätverksforum och dylikt. Både digitalt och fysiskt. Se till att du blir inbjuden.

PRENUMERERA