Vi är QESTIT

Vi tillhandahåller tjänster för dig som vill leverera tjänster och produkter i världsklass. Vi säkerställer att de fungerar som du utlovat och ger dig den tryggheten så att du kan fokusera på att nå dina affärsmål. Vi finns vid din sida under hela resan -  från kravställning till leverans.

Före detta ADDQ har blivit QESTIT och är numera inte bara Sveriges utan Europas främsta QA-experter. Med 25 års erfarenhet av mjukvarutestning och kvalitetssäkring stärker vi dig som kund och medarbetare med kompetens, expertis och motivation för att du ska kunna leverera bästa möjliga resultat.

ANLITA OSS

addq i siffror
Fakta

QESTIT i siffror

Finns i 7 länder på 21 orter ←
750 st anställda ←
ADDQ och QESTIT går samman 2022 ←
Acial och QCENTRIS går ihop och bildar QESTIT 2021 ←
QCENTRIS grundat 2011 ←
ADDQ grundat 2006 ←
Acial grundat 1998 ←

SÅ JOBBAR VI

 

Vi är värderingsstyrda
Vi är

Ett värderingsstyrt företag

När vi startade företaget var det utifrån en vilja att förändra världen. Konsultvärlden. Man hade ledsnat på hur de bolag man jobbade på blivit för storskaliga, opersonliga och hierarkiska. Det var inte längre vad som är bäst för vare sig medarbetaren eller kunden som stod i fokus.

I takt med att bolagen växte, gjorde också beslutsvägarna det och frustrationen snarare än innovationen växte. Ur den frustrationen växte tanken om att starta ett eget bolag fram. Ett värderingsstyrt bolag som skulle byggas utifrån medarbetarens perspektiv. ”Låt oss bygga den arbetsplats som vi själva vill jobba på” 

VÅRA ATTITYDER

När vi hyllar nyfikenheten skapas innovationer

Genom att erbjuda system, koncept, experter och kompetensutveckling hjälper vi till att synliggöra det affärsmässiga värdet av att sätta kvalitetsarbetet på agendan. Att prioritera och hitta rätt balans mellan tid, kostnad och funktionalitet är avgörande när allt går fortare.

Vi hanterar dina resursutmaningar och stärker er kompetens inom test och kvalitetssäkring. För effektivare kvalitetssäkring som vässar systemutvecklingen och kortar utvecklingstiderna handlar det om att se över arbetssätt och införa nya metodiker där det behövs.

Vi gör det genom att låta alla medarbetare både få och uppmuntras att vara med och påverka, dela med sig och driva. I botten ligger våra gemensamt framtagna attityder och passionen för rätt kvalitet och maximalt värdeskapande som vi förenas kring. För när vi får utmana traditionella metoder och arbetssätt, så uppstår det energi och saker och ting händer.

Vi vill ständigt utvecklas till en bättre arbetsgivare, ständigt utvecklas till en bättre leverantör och ständigt utvecklas för att på det stora hela bli ett bättre företag. Och precis som vi hela tiden gjort, gör vi det bäst genom att testa, vrida och vända på saker och ting.

Hur vi ska nå våra mål bestämmer vi tillsammans. För det är så vi når våra mål, anser vi – när inte alla bara är med på vad vi ska uppnå utan också har varit med och bestämt det. Då blir det bäst, tror vi. För är det något vi tror på, så är det våra medarbetare.

Prenumerera på vår blogg