Så hjälper vi Essity med end-to-end tester

När Essity fick i uppdrag att uppgradera ett nyförvärvat företags hård- och mjukvara insåg de att de saknade rätt testkompetens inhouse. Efter att ha tittat efter några olika lösningar föll till slut valet på ADDQ och vår spetskompetens inom end-to-end. Här kan du läsa hela vårt case om hur vi har hjälpt Essity till mer robusta lösningar och en ökad kunskap inom test.

Svårigheter att få ihop mindre delar till en full lösning

ESSITY är ett ledande, globalt företag inom hygien och hälsa. Några av deras varumärken är TENA, Libero, Libresse och Tork. Deras mål är i huvudsak att bryta barriärer för ett ökat välbefinnande och bidrar till ett hälsosamt, hållbart och cirkulärt samhälle.

Anders Roos har jobbat på Essity i över 30 år och har idag rollen som Operation Manager. Han arbetar främst med digitala lösningar inom hårdvara och supply chain. Johan Feltner är Product Manager på Essity och jobbar med mjukvara kopplad till smarta lösningar på avdelningen TENA. Tillsammans utvecklar de IoT-lösningar som kombinerar hård- och mjukvara.

De lösningar som Anders och Johan jobbar med att ta fram består av flera olika produktleveranser och de har tidigare haft vissa svårigheter med att få ihop dessa till en enhetlig lösning. När Essity för en tid sedan köpte ett bolag från Kanada vars hård- och mjukvara behövde uppdateras insåg de att de saknade rätt resurser internt för att lyckas med projektet på egen hand. Framför allt så behövde de hitta någon som kunde hjälpa till med end-to-end-tester. Detta eftersom Essity arbetar med medicintekniska produkter som kräver en process för att skriva, validera och verifiera krav på rätt sätt.

”Vi insåg rätt tidigt att vi behövde hjälp med att få ihop alla dessa mindre delar till en helhet. Vi behövde även stöttning i hur man testar en sådan här lösning för att säkerställa att den levererar vad du har lovat kunden”, säger Johan.

-"Vi var främst i behov av någon med spetskompetens inom end-to-end, någon som hade kunskaper inom “hela paketet” och kunde hjälpa oss med dessa tester från start till slut. Den här kompetensen hittade vi då hos ADDQ”. Johan Feltner, Product Manager på Essity

 

Spetskompens inom end-to-end gjorde att valet föll på ADDQ

Innan samarbetet med ADDQ påbörjades tittade Essity först på några andra lösningar. Vi har sedan tidigare ett samarbete med några generella konsultbolag men i det här fallet var det otroligt viktigt för oss att få in en helt oberoende tredjepart. Någon som kom in med ofärgade linser, som inte varit insyltad i kravställning och så vidare, säger Anders.

Johan berättar också att han sedan tidigare kände till ADDQ:s affärsutvecklarkonsult Deni Aganovic, främst efter att Deni hållit i en inspirationsföreläsning om krav på Essitys IoT- dagar. Han rekommenderade då sin kollega Anders att kontakta ADDQ varpå samarbetet efter en period satte igång.

Teststrategi och implementation av tester

Uppdraget startade med att ADDQ:s konsult Olof Klason levererade en strategi som Andrei Arriata-Falcon, också konsult på ADDQ, sedan testade. Olof kom in med den holistiska kompetensen vi så väl behövde och Andrei kom in och implementerade och testade. Kombinationen av dessa två har varit väldigt lyckad, en som tänker helhet och en som gör, säger Johan.

Till en början var uppdraget begränsat till någon del i systemet, att end-to-end-tester skulle göras i en viss kontext. Men under resans gång har kravställningen växt, från att vara en uppgradering av en produkt till att slutligen bli ett helt innovationsprojekt. Och ju större scoopet blivit, desto mer end-to-end-tester har behövt utföras. Olof och Andrei har hjälpt till att bygga hela systembeskrivningen, till viss del med hjälp av Johan. Det hade varit svårt för oss att klara hela den här processen helt på egen hand eftersom vi saknade testresurser internt, berättar Anders.

Ett lyckat samarbete hittills

Både Anders och Johan är hittills mycket nöjda med samarbetet med ADDQ och tycker att det har fungerat bra. Jag tycker att ADDQ har levererat sedan dag ett, de har engagerat sig och levererat. Olof har ofta själv kommit med tester och förslag. Han har även stått upp för lösningar han har trott på hela vägen och verkligen tagit ståndpunkt när han inte tyckt att något varit tillräckligt bra och robust, säger Anders.

Johan håller med och tillägger; både Olof och Andrei har tagit proaktiva roller och var oerhört tydliga med vad som har fungerat och inte. De har även jobbar proaktivt mot målet och har hjälpt oss att strukturera både teststrategi och krav. Det här är i slutändan sådant som hjälper oss både i verksamheten och i våra affärsaktiviteter.

Ökade kunskaper om vikten av test i ett tidigt skede

Ytterligare något som Essity uppskattar med samarbetet med ADDQ är att konsulterna har varit oerhört ärliga mot produktens kvalitet och projektets medlemmar, de har inte varit rädda för att säga sanningen när något inte har varit tillräckligt bra.

“De har verkligen visat oss vikten av att testa rätt. Och vi har fått en större insikt i test överlag. Till exempel att det inte är 90 % utveckling och 10 % test som vi tänkte först, utan att det behövs en bättre balans dem emellan för en robust lösning”, säger Anders.

De har också lärt sig att test är något genomgående under ett helt projekt, inte bara i slutet som många kanske tror. Robusthet och skalbarhet sitter i DNA:t hos en testare, men det sitter inte i DNA:t på en utvecklare eller beställare i samma utsträckning. Men den största lärdomen för oss har nog ändå varit att en testplan måste upprättas redan från början, att kravställningen måste speglas av att det finns en teststrategi i botten att luta sig mot. Vi har också insett hur viktigt det är att sätta en rimlighet i hur mycket tid vi behöver investera i vilken fas, så att vi tar rätt beslut till nästa fas, fortsätter han.

Ett pågående samarbete och relationsbyggande

Samarbetet mellan ADDQ och Essity är pågående och den senaste tiden har de även fått mer hjälp med bemanningen. Vi har fått väldigt bra resursstöd på sistone när ytterligare en konsult från ADDQ kom in. Det känns väldigt bra att de kan manna upp efter Essitys behov, säger Anders.

Johan fortsätter:

“ADDQs konsulter utvecklar och utbildar ständigt oss inom testomårdet. De är också väldigt duktiga på att bygga relationer mellan olika utvecklare, för att säkerställa att alla talar samma språk. Utvecklare har inte alltid samma språk som andra, vilket ibland gör det svårt för användare runt omkring att förstå hela systemkedjan inom end-to-end. Kommunikationen är så viktig och det handlar i grunden om att människor ska förstå varandra. Och om de som gör själva jobbet inte ens själva förstår, så kommer det inte heller gå att förklara för någon annan. Oavsett om det är teknik eller inte så bygger mycket på kommunikation för att få folk att förstå varandra. Detta är ADDQ bra på”, avslutar han.

essity kundcase med ADDQ
KORT OM

Essity

Essity är ett ledande globalt hygien- och hälsobolag som ökar människors välbefinnande genom våra produkter och tjänster. Försäljning sker i cirka 150 länder under de globalt ledande varumärkena TENA och Tork samt andra starka varumärken såsom JOBST, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda och Zewa. Essity har omkring 46 000 medarbetare.

Essity bryter barriärer för ökat välbefinnande och bidrar till ett hälsosamt, hållbart och cirkulärt samhälle.

 

 

Är ni också i behov av spetskompetens?

Det är ganska lätt att komma på många olika sätt att testa programvara på. Däremot är det svårare att veta vilka sätt som är bra och att bestämma vilka man bör jobba med för att få störst effekt. Vi har kunskaper om processer, metoder och tekniker, kombinerat med erfarenhet, för kunna hjälpa er att ta fram en strategi för att testa rätt saker på rätt sätt, och på rätt nivå.

Vill du veta mer om det? Klicka på knappen och fyll i formuläret så hör vi av oss inom kort.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig