Vanliga missar i användbarhetsarbetet

När vi pratar om användbarhet handlar det om att skapa produkter som inte bara fungerar, utan som också är lätta att förstå och använda. Det handlar om att sätta användaren i centrum och skapa en upplevelse som är smidig och tillfredsställande. Ett användarvänligt gränssnitt minskar inlärningskurvan, ökar effektiviteten och skapar lojalitet. 

Våra UX-designers har identifierat vanliga misstag som många gör i sitt användbarhetsarbete. De delar även värdefulla tips om hur du kan förbättra användbarhetsarbetet. Med deras insikter blir användbarhet inte bara en målsättning utan en välgenomtänkt strategi för att skapa produkter som verkligen talar användarnas språk och ger en överlägsen upplevelse.

Missar i användbarhetsarbetet

1. Du gör ingen grundlig målgruppsanalys

Att tidigt lära känna din användare och känna empati för din Persona hjälper till att fatta viktiga och målinriktade beslut under hela utvecklingsprocessen, samtidigt som det leder dig mot en robust produkt eller tjänst. Att inte fråga användaren om deras bakgrund, motiv och faktiska behov är ett misstag. Att utgå från ett "självperspektiv" leder enbart till att endast du och dina likasinnade kommer att vara intresserade av produkten eller tjänsten.

TIPS 💡

  • Ha med en UX designer eller UX Researcher från början av projektet som är experter på att göra research kring användare och även visualisera detta på ett tydligt sätt.

2. Du involverar inte användaren vid test

Vid tester granskas varje aspekt, avslöjar problem och brister samt identifierar områden där användaren möter svårigheter eller där funktionaliteten brister i användarvänlighet. Tester avslöjar om systemet är användbart och ger en tydlig insikt i användarupplevelsen.

TIPS 💡

3. Du ser inte saker med "användarens ögon"

Att utifrån användaren se på idéer, behov och insikter på ett öppet sätt kan vara avgörande för att användaren vill använda just den produkten eller tjänsten.

TIPS 💡

  • Ha ett UX-mindset där användaren hela tiden är i fokus. Använd och utgå ifrån en persona som skapats baserat på faktisk data kring målgruppen för att hålla riktning och fokus

4. Du litar inte på UX-processen i ett projekts första fas 

Applicera metoder, utför intervjuer, observera och lita på att all insamlad data leder till tillförlitligt resultat och bra underlag att arbeta vidare med under utvecklingen.

TIPS 💡

  • Förstå hur viktigt det är att ha med en UX:are i ett projekt. Se på andra företag som har lyckats med sina produkter med hjälp av användarfokus. Till exempel digitala tjänster som Swish, Spotify och Klarna.

5. Du har inte med krav som beskriver funktionell, pålitlig, användbar, bekväm, njutbar och meningsfull

Det är grunden till att både uppgift och användarens erfarenhet blir den bästa utifrån användarens perspektiv.

TIPS 💡

  • Ha med en UX:are som kan guida projektet i rätt riktning. Se på de behov som användaren har baserat på user research och ta med de mjuka värdena i kravställningen. Vi vill inte bara bygga produkten rätt, utan bygga rätt produkt för användaren.

6. Du glömmer bort att anpassa din design efter olika behov

Exempel synnedsättning, färgblindhet, lässvårigheter eller fysiska utmaningar.

TIPS 💡

  • Lär känna din användare och miljön som din produkt kommer att vistas i. Var medveten om vilken device som din produkt ska användas i och se på anpassningar utifrån det. Tänk gärna "mobile first", alltså designa för en mobilvy, i designprocessen för att på så vis prioritera den viktigaste informationen först.

7. Ditt språk och ton korrelerar inte med dina användares sätt att uttrycka sig på

För att nå fram till personen som ska läsa ert innehåll, så måste det kunna läsas och uppfattas på det sättet som passar mottagaren.

TIPS 💡

  • Tänk på hur ni formulerar er och anpassa språk efter era användare. Som när den finstilta texten som beskrev olika avtals innehåll gjordes om från akademisk juridisk skrift till en mer anpassad formulering för oss andra som inte förstod vad vi läste.

Genom att inkludera en UX-designer tidigt i utvecklingsprocessen, säkerställer du att användbarheten inte bara är en eftertanke, utan en grundläggande byggsten. Deras insikter och expertis hjälper till att kartlägga användarresan och identifiera potentiella smärtpunkter innan de blir problem


 

Frukostsession med Lina Bodestad 

Ett effektivt samarbete mellan UX-designers och utvecklare är avgörande för att skapa en högkvalitativ produkt. Genom att ömsesidigt förstå varandras syften och mål ökar möjligheten att leverera ett slutresultat som verkligen tilltalar slutanvändaren.

Lina pratar om samarbetet mellan UX och utvecklare i en agil miljö, och tar upp risker och möjligheter i kommunikation mellan UX och utvecklare, vanliga misstag i samarbetet och hur du undviker dom. Hon kommer också att gå in på hur ett agilt arbetssätt kan främja ett gott samarbete mellan UX och utvecklare. 

New call-to-action

 

 

Alla blogginlägg

Vi rekommenderar också