Kontinuerlig Transformation

Att bygga, testa och underhålla mjukvara blir alltmer komplext, vilket är anledningen till att vi behöver utveckla nya verktyg och metoder för att hänga med och vara konkurrenskraftiga. Det behövs något nytt när det Agila arbetssättet (som snart fyller 30 år) gör det svårt att hitta balansen mellan kvalitet och innovation, struktur och kaos.

Automatisering och att ”investera i mjukvarufabriken” är högsta prioritet enligt det kontinuerliga arbetssättet.

Här kan du ta del av vårt webinar där Viktor pratar om det kontinuerliga arbetssättet som inkluderar CI, CD och CQA (Continuous Quality Assurance) och att det snart kommer vara nästintill ett måste för organisationer att gå åt det hållet. Speciellt om du jobbar med mjukvaruutveckling av produkter som ska gå till en slutanvändare.

Viktor går igenom:

  • Vad är egentligen den kontinuerliga transformationen?
  • Vilka effekter ger det en organisation?
  • Hur påbörjar du en förflyttning för att uppnå effekterna?
  • Vilka viktiga principer behöver vara på plats först?

 

Se webinariet on-demand

Fyll i dina uppgifter för att ta del av materialet.