Teststrategi

DET HÄR BÖR DEN INNEHÅLLA

Kul att du är intresserad av vår guide om vad en teststrategi bör innehålla!

En teststrategi hjälper dig att testa och kvalitetssäkra din produkt eller ditt system med samma affärsmässiga prioriteringar som de övergripande målen i din organisation. Om det övergripande målet är att alltid leverera produkter och system med mycket hög kvalitet så är det kvalitetsmål med få buggar som ska styra din teststrategi. Om målet istället är att alltid vara först med nya produkter på marknaden så är det troligtvis tiden som styr dina prioriteringar, och du kan kanske acceptera en lite lägre kvalitet på din produkt. Med dessa mål i fokus tar du fram en teststrategi som hjälper dig i din verksamhet att ta fram grunden för hur testerna ska genomföras.

Ur innehållet:

• Varför bör du ta fram en strategi?
• Riskhantering och prioritering av tester
• Testmiljöer
• Testnivåer
• Icke - funktionella tester
• Testautomatisering
• Bra grunder för att lyckas med test

Trevlig läsning! 

Ladda ner guiden

Fyll i dina uppgifter för att ta del av materialet.