Casefilm med Biotage

 

 

Så hjälpte vi Biotage med testarbetet och strukturerade processer

Biotage är ett svenskt företag placerat i Uppsala som verkar internationellt. De erbjuder sina kunder hållbara lösningar inom separation och syntes, till exempel för läkemedelsutveckling och analys. Se vår casefilm om hur vår konsult Sanna hjälper Biotage med testning i toppklass!

Tidigare hade Biotage en mindre utvecklingsavdelning där en eller två utvecklare arbetade tillsammans med mekanik- och systemingenjörer, något som till slut blev ohållbart när ett större projekt ställde högre krav på utvecklingsavdelningen. Det blev något av en utmaning i förändringsarbetet med att gå från ett mindre utvecklingsteam där få personer gjorde många olika saker till en större utvecklingsavdelning som bättre möter de behov som finns idag. Tidigare låg till exempel ansvaret för de något större testerna som rör funktioner mer än enhetstester på utvecklarna ibland ledde till att vissa delar fick "stryka lite på foten" när det var högt tryck i projekten. Det i kombination med att Biotage det senaste året har jobbat med sitt största utvecklingsprojekt någonsin ledde till att de behövde viss hjälp med testarbetet. 

Anders Wessman jobbar som avdelningschef för mjukvarugruppen på Biotage. Hans främsta arbetsuppgift är att se till så att det dagliga arbetet flyter på och att de har rätt resurser på plats. I casefilmen berättar han mer om deras stora utmaning och varför de behövde ta hjälp av ADDQ.

- I och med det här stora projektet som innebär att vi ska uppdatera en av våra största produkter med nytt gränssnitt och modernare teknik såg vi att vi hade ett annat behov när det kom till utveckling och test. Så vi tog kontakt med ADDQ. Anders Wessman, Manager Software Development Biotage R&D

 

Sanna Huhta är konsult hos oss på ADDQ och har många års erfarenhet av testning. Hennes främsta arbetsuppgift hos Biotage är att just avlasta utvecklarna i deras testarbete så att de kan fokusera mer på funktionstester.

- I slutet på ett utvecklingsprojekt dyker det alltid upp buggar som måste rättas till innan lansering. Sanna har verkligen hjälpt oss att strukturera upp och styra upp hela den processen, till exempel genom att se till att testarna skriver buggrapporter som är användbara, berättar Anders Wessman. 

Det senaste året har de jobbat med sitt största projekt hittills, en uppdaterad och modernare version av sin största produkt. Det ökade kraven på utvecklingsavdelningen som det stora projektet har inneburit gjorde att de tog kontakt med ADDQ för att få hjälp med att avlasta utvecklarna i testarbetet.

Biotage kundcase ADDQ
KORT OM

Biotage

Biotage AB är ett svenskt företag som utvecklar och säljer system, förbrukningsvaror och tjänster inom livsvetenskap. Företaget erbjuder system och tjänster inom tre områden: analytisk kemi, organisk kemi och industriella hartser. Utbudet inom analytisk kemi består av förbrukningsvaror. Inom organisk kemi består det av produkter för läkemedelsutveckling och gällande industriella hartser består det av polymerbaserade hartser samt forskningstjänster som leder till utveckling och tillverkning av polymerbaserade material.

 

 

Behöver ni hjälp med att strukturera era testprocesser?

Ju längre du når i testprocessen, desto dyrare är det att åtgärda de fel du upptäcker. Samtidigt gäller det att prioritera vad man ska testa och när så att inte kostnaderna drar iväg. Vi hjälper dig att testa affärsdrivet – det vill säga på rätt nivå vid rätt tidpunkt genom hela utvecklingskedjan.

Fyll i dina uppgifter här så kontaktar vi dig