Vi hjälper Essity med UX-kompetens för analys och design

I framtagningen av en helt ny produkt för äldreomsorgen behövde Essity stöd i att strukturera hur systemets funktioner skulle utformas för att på bästa sätt stötta den redan ansträngda vårdpersonalen och deras vardagliga utmaningar kring inkontinensvård. ADDQs UX-team har analyserat behov, tagit fram förslag och stöttat i tjänsteutvecklingen av produkter för både professionell inkontinensvård och anhörigvård samt hjälpt Essity till en produktlansering i flera länder.

 Essity är störst i världen inom området och de strävar efter att leverera lösningar för alla behov inom äldreomsorgen, både för vård i hemmet och på äldreboenden. Den största utmaningen vid framtagning av produkter i vårdmiljö är att hitta rätt balans mellan innovation och hur mycket förändring produkten kräver av användaren och befintlig process. Vårdpersonal är underbemannad oavsett var i världen omsorgen sker och då är det av största vikt att nya produkter inte tillför mer stress och problem.

Därför behövdes specifik kompetens för att analysera användarnas behov och information samt designa produkter som stöttar dem i vardagen.

Tidigare samarbete ledde till valet av vår UX-kompetens


Idag har ADDQ och Essity (TENA IQ Solutions) arbetat i över två år för att skapa så bra användarupplevelser som möjligt i deras olika uppkopplade inkontinenshjälpmedel men redan innan samarbetet fanns en målsättning att arbeta strukturerat med UX-design. Dock hade Essity svårigheter med att hitta rätt nivå och rätt extern partner innan man 2020 valde att försöka hitta en ny partner lokalt för UX-arbetet.

Det föll sig då naturligt att välja ADDQ eftersom de sedan 2018 hjälper Essity med End-to-end tester i ett annat uppdrag mot system inom äldreomsorg. Där har de axlat roller som produktägare och testledare så förtroendet som samarbetspartner fanns redan.

- ”Att jobba med ADDQ och de människorna som jag varit i kontakt med känns som att jobba med sina egna kollegor och inte en extern leverantör”. Åke Hillman, Solution Owner i TENA IQ Solutions på Essity

 

Förståelse för användaren

En stor del av ADDQs arbete är att förstå användarna såväl som verksamhetens situation och behov, och sortera vad som är viktigt samt mindre viktigt. En annan viktig del är att även gå igenom de delar av användarflödet som är svåra att förstå och arbeta fram en bättre lösning.

Utifrån det arbetet har ADDQ skapat nya användarflöden, tagit fram ett nytt design- och webbgränssnitt samt varit drivande i tjänstedesignen där en positiv upplevelse för användaren och värdeskapande tjänster för äldreomsorgen har varit fokus. Under hela arbetet har regelbundna användartester gjorts för att förankra design och flöden för att säkerställa att arbetat går åt rätt håll.

Känns som att jobba med sina egna kollegor

Samarbetet har varit väldigt odramatiskt. ”De problem som uppstår kommer från vår ände och ni är tämligen duktiga på att hjälpa till och bringa reda och ordning i detta så att vi kommer framåt” säger Åke Hillman, ansvarig för tjänsteutvecklingen för anhörigvårdande och Solution Owner i TENA IQ Solutions där de tar fram uppkopplade lösningar för inkontinensvård.

Han fortsätter med ”Att jobba med ADDQ och de människorna som jag varit i kontakt med känns som att jobba med sina egna kollegor och inte en extern leverantör”.

Förändrad syn på sin produkt

Det mest betydande Essity tar med sig från samarbetet med ADDQ är hur värdefullt ett strukturerat designarbete är i framtagningen av nya produkter, och så klart det medförda arbetssättet, anpassat efter våra behov. Tips på hur du skapar designlösningar för vårdpersonal hittar du här.

 

essity kundcase med ADDQ
KORT OM

Essity

Essity är ett ledande globalt hygien- och hälsobolag som ökar människors välbefinnande genom våra produkter och tjänster. Försäljning sker i cirka 150 länder under de globalt ledande varumärkena TENA och Tork samt andra starka varumärken såsom JOBST, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda och Zewa. Essity har omkring 46 000 medarbetare.

Essity bryter barriärer för ökat välbefinnande och bidrar till ett hälsosamt, hållbart och cirkulärt samhälle.Vill ni också ha större förståelse för era användarens behov och situation?


Vid framtagning av nya produkter är det en utmaning att hitta en balans mellan innovation och hur mycket förändring produkten kräver av användaren. Vi har kompetens och erfarenhet för att kunna hjälpa er med det samt designa fram lösningsförslag.

Vill du veta mer om det? Klicka på knappen och fyll i formuläret så hör vi av oss inom kort.

Fyll i formuläret så kontakter vi dig