Vad är Application Performance Management (APM)? Ladda ner vår guide!

Att kartlägga prestanda och snabbt kunna härleda och avhjälpa prestandaproblem blir hela tiden viktigare. Bland annat på grund av att slutanvändare idag inte bara ställer krav på tillgänglighet, utan även svarstider. Med nya driftmodeller blir det dock svårare att spåra och kartlägga systemsamband och traditionell monitorering fungerar inte längre lika bra. Missa inte vår nya guide om APM! 

Det pratas en hel del om APM i branschen, vad är det egentligen, vad innebär det i praktiken och kanske framför allt, varför är det viktigt? I den här guiden delar jag med mig av mina erfarenheter av Application Performance Management och syftet är främst att ge dig en inblick i vad det är och hur det fungerar. Jag kommer också ta upp varför ett APM-verktyg är en bra lösning för en hållbar monitorering.

Här är ett kort utdrag av några av delarna jag tar upp i guiden: 

Vad och varför APM?

Application Performance Management (APM) kartlägger användande och prestanda end-to-end, vilket ger en helhetsbild och insikter om användarmönster, användarupplevelse, resursutnyttjande, flaskhalsar, systemsamband och transaktionsflöden. Inom varje del återfås mätpunkter och mätvärden, som exempelvis felmängd och svarstider.

Vad APM monitorerar

Vilken typ av information samlar APM, vad kan verktyget monitorera och hur kartlägger du det här på bästa sätt? Till exempel, real user monitoring som kopplar ihop front-end med backe-nd för en end-to-end-täckning och att du i många fall kan dra ner på detaljerad informationsloggning då du får det på köpet. 

Analys och visualisering

Visualisering är ”grejen” med APM och i guiden visar jag exempel på hur det kan se ut och hur du får stöd för olika typer av analys. Baserat på insamlat data visualiserar APM systemsamband, lär sig vad som är ”normalt”, notifierar vid avvikelser och stöttar att hitta grundorsaker. Det är ett arbete som de flesta gärna vill ha hjälp med då det är ganska tidskrävande och svårt att underhålla.

Eventuella utmaningar och ska du bygga själv eller köpa färdigt?

Som med det mesta annat finns det såklart även en del utmaningar som är bra att känna till. Har man ett system som består av proprietära tekniker kan det vara svårt att monitorera: ibland går det inte och i andra fall går det genom att man gör vissa anpassningar. Det finns paketerade varianter av APM, både kommersiella och open-source. Samtidigt kan man av olika anledningar istället vilja satsa på att helt eller delvis bygga egen monitorering. I guiden listar jag några fördelar och nackdelar.

Sammanfattning

Prestanda och test är inte något som ska läggas på mot slutet utan det bör finnas med redan från början i utvecklingen. Kontinuerlig övervakning ökar möjligheten att lyckas med kontinuerlig integration och kontinuerlig utveckling. Något som verktyget stödjer då det inte bara till för tekniker – utan kan även ge väldigt stor nytta för många olika delar av verksamheten och främja samarbete mellan dem. APM är ett effektivt verktyg för att upptäcka och analysera prestanda så att du kan leva upp till de förväntningarna dina slutanvändare har på din produkt eller tjänst. 

Jag hoppas att guiden ger dig många nya insikter och lärdomar om APM så att du kan komma igång på bästa sätt.
Kategori: Teknik

ADDQ - apm

Alla blogginlägg

Vi rekommenderar också