Jag drivs av det omöjliga

När Johan fick uppdraget att testa och kvalitetssäkra ett nytt system för mobila betalningar fanns många frågetecken. De handlade om hur man säkerställer säkerheten på så många olika plattformar på samma gång. Samma stund som systemet lanseras, når det en otrolig bredd av plattformar, versioner och användare. Antalet kombinationer av parametrar är nästintill oändliga. Och förändras och växer varje dag. Det ställer enorma krav på kvalitetssäkringen. Och på hur testandet utförs. För många är det en mardröm. För Johan är det högsta vinsten.

Johan står vid ett träd

Johan menar att det är oerhört viktigt att förstå nyttan med den produkt eller det system man testar. Det gör man bäst genom att göra både ett grundligt förarbete och att ibland bjuda in andra människor i testgruppen – som både tillhör den tilltänkta målgruppen och inte. För att det är genom att ”klicka runt”, vrida och vända och utforska produkten från alla håll som man upptäcker eventuella feltänk och misstag.

Johan har jobbat som projektledare för utforskande användartester för en rad olika produkter inom allt från TV, mobila betalningar till börssystem. Arbetet går ut på att försöka förutse alla tänkbara och otänkbara sätt som användaren kan tänkas använda slutprodukten. När Johan får frågan om vilka metoder han använder, blir svaret ”det beror på produkten”. En metod som Johan dock ofta tar till i slutfasen av en testning, är att arrangera vad han själv kallar en ”testfest.” Här bjuder han in personer som inte nödvändigtvis kommer utgöra målgruppen slutanvändare, som under trevliga former får vrida och vända ut och in på produkten som ska testas. Den som upptäcker flest fel belönas med en Japp eller en biobiljett. Resultaten blir nästan alltid två; dels att man på kort tid upptäcker en mängd småfel och brister som kan rättas till innan lansering och inte minst att sammanhållningen i projektgruppen blir bättre. Kort sagt, en ”vinn-vinn” för alla inblandade!

Tänker du som Johan, ser du en utmaning i det omöjliga? Hör gärna av dig till Johan för att få veta mer om hur det är att låta nyfikenheten göra jobbet.

Johan Bergström, tfn 070 – 877 78 82, e-post johan.bergstrom@addq.se


ROLLER VI SÖKER

Alla blogginlägg

Vi rekommenderar också