3 verktyg för dina prestandatester

Att välja rätt prestandatest-verktyg är viktigt av flera anledningar. Dels måste verktyget kunna testa det som avses, men det ska också passa i organisationen på det sätt man vill leverera systemen, vilka kompetenser som finns, licenskostnader och så vidare. I det här blogginlägget tipsar vi om 3 verktyg som hjälper dig med dina prestandatester.


Prestandatester är precis lika viktiga som vilken annan utvecklingsaktivitet som helst. 
Att prioritera prestandatester görs bland annat genom att bedöma vilka riskerna är samt vilka kostnader kontra vinster som finns med olika prestandateststrategier. När prestandan är för dålig finns det risk för att det leder till enorma ekonomiska konsekvenser. Bristande prestanda kan också vara helt livsavgörande i vissa kritiska system och situationer.

Men trots att dessa tester är otroligt viktiga, är det fortfarande väldigt många företag som inte jobbar med det alls, vilket vi hoppas kunna ändra på. Men för att kunna utföra dina prestandatester behöver du först och främst ett verktyg, här listar jag därför 3 verktyg som passar olika bra i olika situationer.

3 verktyg för prestandatest: 


Loadcoder

Loadcoder är ett verktyg där testaren programmerar sina tester i Java. Passar bra i organisationer som vill prestandatesta i ett tidigt skede, samt dra fördelar av de kodbaserade testerna för återanvändbarhet. Det förenklar och effektiviserar också samarbete mellan olika roller. Genom att testerna blir enhetstestlika passar de utmärkt att använda som en del i continuous integration och continuous delivery (CI/CD). Verktyget ställer högre krav på användarens tekniska kompetens, och bör också användas för att testa Javabaserade system för att få ut mest värde av verktyget.

JMeter

Jmeter är ett enkelt allround-verktyg med ett grafisk gränssnitt och många inbyggda stöd för att testa olika typer av system. Verktyget passar bäst för API-baserade prestandatester (där systemet anropas till exempel via REST eller Soap). Det passar även för situationer där testaktiviteterna behöver komma igång snabbt utan att ställa betydande krav på programmeringskunskap. JMeter går både att använda på en tidig nivå, som senare i produktionslika miljöer för fullskaliga lasttester. Dock är det inte så enkelt att jobba med det som integrerat stöd i utvecklingen eller som en del i automatiska leveransflöden.

LoadNinja

LoadNinja är ett Ett SaaS baserat verktyg med inspelningsfunktion, vilket gör att tester kan byggas både snabbt och med ett produktionslikt resultat. Dessutom ingår maskiner att köra testet ifrån, så man behöver inte sätta upp sin egen infrastruktur. En utmaning med ett sådant verktyg är att det kan vara svårt att använda det som en del av CI/CD, och eftersom det finns en licensmodell kan det även hindra hur brett verktyget kan användas i en organisation.

Sammanfattning 

Att jobba med prestandatest är viktigt av flera anledningar, men lika viktigt är det att ha rätt verktyg. Dels behöver verktyget kunna testa det som avses, men det måste även passa in i organisationen. Loadcoder, Jmeter och LoadNinja är exempel på tre bra verktyg för dina prestandatester. 

Webinar om prestanda 

I denna tid, när den agila transformationen accelererar allt snabbare blir det enklare att tumma på extremt viktiga saker som kvalitet, prestanda och användarupplevelse. Samtidigt som konkurrensen hårdnar och Time to Market blir helt avgörande för företagens överlevnad.

Nyligen höll ADDQs Magnus Winqvist och Michael Eklöf ett webinar där de delade med sig av sina erfarenheter och sin expertis om hur man uppnår bättre kontroll, ökad kvalitet och prestanda samt nöjdare slutanvändare. Om du är nyfiken på deras föreläsning och vill se den i efterhand, kan du göra det här!
Kategori:Teknik 

New call-to-action

Alla blogginlägg

Vi rekommenderar också