QA-session - Prestanda agilt och modernt

Här kan du se inspelningen av vår QA-session där tre av våra experter inom QA-coaching, agila arbetssätt, APM och prestanda svarar på frågor kring agil testning, kontinuerlig utveckling och hur IT-organisationer bör kvalitetssäkra och övervaka prestanda.

Nedan hittar du en del av de frågor som tas upp i sessionen.

INNEHÅLL

En del av frågorna som tas upp i sessionen

 • Hur skriver man effektiva prestandakrav?

 • Jag tycker det är svårt att tolka prestandatest-resultat eftersom det är så mycket osäkert runt testdata, testmiljö etc. vad ska jag titta efter som produktägare för att känna att testerna är good enough och vi kan gå till produktion?

 • Har ni tips på verktyg som kan simulera "äkta" browsers för att på det sättet få med alla javascript som körs i moderna webbar?

 • Det vore intressant att se hur man mäter olika steg som användare utför i systemet för att se hur lång tid de olika operationerna tar för systemet/användaren.

 • Har ni tips på verktyg för att testa applikationer som ligger i Azure?

 • När möjligheterna till att ha "produktionsliknande" miljöer är orimligt och nertid inte är okej från ledningens håll. Hur bedriver jag då vettiga prestandatester?

 • För en organisation som inte kör prestanda tester idag, hur börjar man på bästa sätt?

 • Testa användarflödet jämfört med enskilda API: er. Var ska vi börja?

 • Är det värt mödan att samla ihop alla parametrar för endast en prestandamätning?
 • Om man strävar efter one-click-deploy hur får man in och till prestanda på ett smidigt och automatiskt sätt?
 • Hur ska man tänka om man har ett system som är nära slutet av sin livscykel, är det ändå värt att lägga ner tid för presentatest och prestandaförbättringar?
 • Ofta lägger testare för mycket tid på att sköta om problem med testmiljön. Vad är det viktigaste man bör göra rent generellt för att undvika det?

QA-Panelen

Michael Eklöf

Michael Eklöf

APM expert på skandia

Under de senaste 20 åren har Michael bland annat jobbat som tekniker, .Net- och Javautvecklare samt DBA på flera välkända företag som är ledande i sina branscher. Den breda bakgrunden gör att han är i en god position till att arbeta i roller där förståelse för både applikation och infrastruktur är centralt, något som är extremt viktigt vid implementation av APM-verktyg och lära ut nyttan av att jobba effektivt med dessa i alla delar av organisationen.

 

david rosshagen

David Rosshagen

Prestanda-strateg på Avanza

David är specialiserad på kvalitetssäkring, främst inom prestandatest, optimering och tekniska test. Han har över 18 års sammanhängande erfarenhet av prestandatester och 22 års branscherfarenhet. Hans kunskaper inom kvalitetssäkring i kombination med en gedigen teknisk bakgrund gör honom till en eftertraktad och mycket uppskattad person.

 

stefan vahlgren

Stefan Vahlgren

Prestandautvecklare på Skandia

Stefan har sedan 2006 arbetat med mjukvaruutveckling och test i olika former och IT-organisationer. Genom att utveckla i en mikrotjänstarkitektur där agilitet genomsyrar hela teknikstacken och genom att koda testverktyg för testare har Stefan idag gedigen kunskap i Java. Genom sina insatser som testare finns ett kvalitétstänk redan från ett tidigt stadie i utecklingsfasen där kodkvalité och testdriven utveckling är en självklarhet.

 

Har du frågor om innehållet, ställ dem här.

Vad nu?

Ta del av våra webinarier - när det passar dig

 Vi älskar att utbilda och dela med oss av våra kunskaper inom våra expertisområden. Nu kan du ta del av alla våra webinarier - och du kan göra det när det passar dig bäst! Se våra webinarier on-demand här: 

New call-to-action

 

Våra senaste inlägg

Digital transformation driver behovet av QA inom bank- och finanssektorn
Lästid: 5 min

Digital transformation driver behovet av QA inom bank- och finanssektorn

Läs mer
Vad är Low Code/No Code?
Lästid: 9 min

Vad är Low Code/No Code?

Läs mer
Verktyg och teknologier inom testautomatisering
Lästid: 10 min

Verktyg och teknologier inom testautomatisering

Läs mer