WEBINAR

Hur flexibel kan du vara vid utvecklingen av en Medical Device?

Webinar med Deni om Medtech

Användarnas förväntningar ändrar sig snabbare än någonsin oavsett produkttyp eller bransch och inom Medicinteknik, där de regulatoriska kraven är stenhårda, innebär det att vi har svårare att anpassa oss till marknaden i den takt den förändras. Att utveckla digitala produkter inom reglerade områden innebär alltför ofta en kompromiss på flexibilitet med design, lösningsförslag och att möta marknadens behov. 

I detta webinar ger din Deni information om:

  • Hur du kan anpassa er utvecklingsprocess för att behålla flexibilitet
  • Hur du kan strukturera din dokumentation för att inte ha en tung dokumentationsbörda inför varje leverans
  • Vanliga fallgropar som bör undvikas tidigt när du planerar projekt

Han svarar även på frågorna: 
❔ Kan du sköta allt i Jira?
❔ Bör man märke upp komponenterna i applikationen vad som är Medtech?
❔ Kan du säga något om hur vanliga agila utvecklingsmetoder är i Medtech idag? Hur långt har man kommit?
❔ Vilka verktyg för dokumentation är bra?
❔ Krav på designdokument enligt MDR? Format? Hur uppnår man lagom designdokument på bästa sätt?
❔ Hur ska man tänka kring SOUP?
❔ Hur hantera krav på validering av Azure Devops om man ska använda den i sin dev process?
Hur mogna är certifieringsorganen (MDR/CE) för rena mjukvarulösningar idag? Jag har olika erfarenhet från olika bolag, vissa förstår knappt ordet mjukvara. Några tips?
Vad brukar man beskriva på Task-nivå?

Har du frågor om innehållet, ställ dem här.

Våra senaste inlägg på bloggen

Icke funktionella krav inom prestanda
Lästid: 9 min

Icke funktionella krav inom prestanda

Läs mer
Continuous Integration och Continuous Delivery - så funkar det
Lästid: 6 min

Continuous Integration och Continuous Delivery - så funkar det

Läs mer
Metoder när du arbetar med kvalitet
Lästid: 10 min

Metoder när du arbetar med kvalitet

Läs mer