WEBINAR: Prestanda i realtid

Att utveckla, testa och underhålla mjukvara blir alltmer komplext, systemen blir mer löst sammanhängande och utspridda på externa parter och molnlösningar. Den ökade komplexiteten medför att vi mer än någonsin behöver ta kontroll över kvaliteten. För att lyckas med det behöver vi visualisera hur tjänster kommunicerar med varandra och hur interna och externa beroenden påverkar slutanvändaren.

I denna tid, när den agila transformationen accelererar allt snabbare blir det enklare att tumma på extremt viktiga saker som kvalitet, prestanda och användarupplevelse. Samtidigt som konkurrensen hårdnar och Time to Market blir helt avgörande för företagens överlevnad.

Här kan du ta del av vårt webinar där Michael och Magnus pratar om hur vi bibehåller kontroll och kunskap om vad som levereras och samtidigt garanterar slutanvändarens förväntade upplevelse.

  • Var börjar vi?
  • Några exempel från verkligheten
  • Vilka är förutsättningarna?
  • Vilka effekter ger det er organisation?

Webinar on demand

Fyll i dina uppgifter för att ta del av materialet.