Så lyckas du med din kravinsamling

LÄR DIG HUR DU PÅ BÄSTA SÄTT FÅNGAR IN KRAVEN FÖR ATT KUNNA ARBETA KOSTNADSEFFEKTIVT.

Vad roligt att du är intresserad av vår guide om hur du lyckas med din kravinsamling!

Har du också varit med i projekt där verksamhetskraven förbisetts och nyttoeffekterna uteblivit, trots att kravinsamlingen på pappret hade alla rätt? I kreativa workshopar har olika intressenter tillsammans fått prata kring vad de behöver, allt noga antecknat och sammanställt. Ändå gick någonting fel. Kunskap om vad kravarbete innebär och hur vi på bästa sätt fångar in kraven är central för att kunna arbeta kostnadseffektivt och samtidigt leverera de system verksamheten behöver.

Ur innehållet:

  • Workshop för effektivare kravfångst
  • Intervjun - ett bra verktyg i din kravinsamling
  • Lyckas med icke-funktionella krav

Med denna guide vill vi hjälpa dig att lyckas med din kravinsamling! Trevlig läsning!

 

 

Ladda ner guiden

Fyll i dina uppgifter för att ta del av materialet.