Kul att du vill veta mer om xBTM och Utforskande Testmetodik

I guiden får du en introduktion och sammanfattning av metoden.

En vanlig kritik mot utforskande test är att det är för dålig spårbarhet och för lite dokumentation. Denna kritik bottnar i okunskap om vad utforskande test innebär, eftersom sättet att testa i sig inte på något sätt omöjliggör koppling mellan krav och test, eller förhindrar dokumentation. För att bemöta denna kritik, och för att sprida information om hur man kan tillämpa utforskande test, infördes xBTM.

xBTM är ett samlingsbegrepp för testmetoderna SBTM (Session-Based Test Management) och TBTM (Thread-Based Test Management). Var och en för sig är metoderna SBTM och TBTM kraftfulla, men det är kombinerade i xBTM som deras fulla styrka kommer fram.

SBTM är grunden för att få spårbarhet i och kontroll över utforskande tester, medan TBTM är en mer lättviktig metod med lösare struktur och mindre dokumentation. Dessa bägge metoder tillsammans i form av xBTM möjliggör den kreativitet och flexibilitet som är kärnan i utforskande test, utan att ge avkall på struktur och dokumentation.

Vi hoppas att du får nytta av guiden!
Fyll i formuläret för ett eget exemplar.

Trevlig läsning!

 

Ladda ner guiden

Fyll i dina uppgifter för att ta del av materialet.