Modellera din agila teststrategi

En guide om hur du kan visualisera din agila teststrategi!

För att framgångsrikt lyckas få en bra bild över hur en organisation ska gå tillväga för att inleda eller fördjupa sitt kvalitetsarbete krävs det först och främst att det finns en gemensam grund att stå på. Det är här den viktiga teststrategin kommer in i bilden. En agil teststrategi ska i grunden definieras för varje sprint, epic eller annan tydligt avskild aktivitet. Det fungerar toppen om det är så att man redan har kunskap och verktyg om vad och hur man bör göra, men det blir genast svårare om du inte vet vart det är bäst att börja. 

I den här guiden går Janne därför igenom hur du skapar och inför en grundläggande agil teststrategi och visualiserar denna med hjälp av modeller.

Ur innehållet

  • Modeller för grundläggande förståelse
  • Modeller för enskilda aktiviteter
  • Implementation
  • Definiera initiativ
  • Förslag på initiativ

Ladda ner guiden

Fyll i dina uppgifter för att ta del av materialet.