Produktutveckling &
arbete med Medical Device
- Tänk på det här!


Kul att du är nyfiken på vår guide om produktutveckling och arbete inom Medical Device!

Produktutveckling av Medical Devices kan verka överväldigande och svårt. Det
är en del att förhålla sig till som exempelvis specifik dokumentationsstruktur,
krav på spårbarhet och säkerhetsfokus men det är absolut inte omöjligt, långt
ifrån. Med lite andra rutiner i arbetssättet, tålamod och systematik kommer ni
skapa kvalitativa och säkra produkter på marknaden.

Som hjälp på vägen kommer vi i denna guide gå igenom:

  • Produktutveckling
  • Design
  • Testning
  • IT-säkerhet
  • Fallgropar


Trevlig läsning! 

Ladda ner guiden

Fyll i dina uppgifter för att ta del av materialet.