APM - vad, varför och hur?

vad roligt att du är nyfiken på vår guide om APM - Application Performance Management.

Att kartlägga prestanda och snabbt kunna härleda och avhjälpa prestandaproblem blir allt viktigare, då slutanvändare idag inte bara ställer krav på tillgänglighet utan också svarstider. Med nya driftmodeller blir det dock svårare att spåra och kartlägga systemsamband. Traditionell monitorering fungerar inte längre och att manuellt spåra anropsflöden är inte ett hållbart sätt att felsöka på.

I guiden ger jag dig först och främst en kort inblick i och en ökad förståelse för vad APM är. Jag går också igenom varför ett APM-verktyg är en bra lösning för en hållbar monitorering och för att kunna möta slutanvändarnas ökade kravställning.

Ur innehållet:

  • Vad är APM?
  • Varför APM?
  • Vad monitorerar APM och vilken information samlas in?
  • Analys och visualisering
  • Vem har nytta av APM?
  • Eventuella utmaningar med APM
  • Bygga själva eller köpa?

Trevlig läsning! 

Ladda ner guiden

Fyll i dina uppgifter för att ta del av materialet.