Från teststrategi till "Bambora flow"

I en snabbt växande global företagsgrupp som Bambora Group är en av utmaningarna att integrera de lokala bolagens olika produkt- och systemutvecklingsmodeller. När Bambora tog hjälp av ADDQ för att utveckla en enhetlig teststrategi, blev det startskottet för en ny produktutvecklingsprocess.

Vägen till en agil produktutvecklingsprocess

Bambora verkar inomen hårt konkurrensutsatt bransch. Bolagen inom gruppen har gått från noll till 570 anställda på 18 månader. Tillväxten har skett delvis organiskt, men framförallt genom förvärv. Detta har ställt höga krav på anpassning och utveckling. En stor utmaning med förvärven har varit att hantera och integrera de uppköpta bolagens lokala kulturer, inte minst deras olika modeller för produkt- och systemutveckling och varierande krav- och testrutiner.

Behovet växte att definiera ”Bamboras Way of Working” – ett gemensamt arbetssätt för både existerade och nytillkommande bolag inom gruppen. Bambora Flow blev det nya namnet på det gemensamma arbetssättet. Bambora strävar efter att vara en innovatör och ”game changer” inom sin nisch. Att leva upp till sina värderingar och lyckas på marknaden ställer också krav på en adaptiv, snabb och skalbar utvecklingsprocess för att nå ut med rätt produkter i rätt tid.

- Det kändes naturligt för oss att kontakta ADDQ när vi behövde hjälp med att utveckla vår teststrategi, men vi upptäckte snart att de kunde bidra med mer än så. Genom sitt engagemang kunde de identifiera behov bortom själva testningen. Vi insåg att de har kunskaper som vi kan dra nytta av i ett bredare perspektiv genom att arbeta mer agilt. Daniel Hecker Head of Global Product Development på Bambora

 

Fokus på värde, teamarbete och verktyg

Ganska snart utvecklades samarbetet med målet att etablera en ny utvecklingsprocess. Som ett första steg gjordes en bedömning av nuläget, framförallt kulturen och inte bara hårda system- och utvecklingsaspekter.

– ADDQ:s konsult bidrog med kompetens på plats i vår organisation. Det säkerställde inte bara en framgångsrik implementering av strategin inom våra utvecklingsteam, utan gjorde också att vi kunde identifiera vägar för att få alla inom organisationen med på resan.

ADDQ har pratat med medarbetare från de olika utvecklingsorganisationerna, tagit reda vad som bestämmer vad olika personer faktiskt gör och inte gör, vilka värderingar som styr arbetet idag. Analysen visade hur organisationen hanterar köer vid inkommande ärenden, releaser, uppdelning i mindre delar och hur starka ledare är, hur individer och grupper ser på problemlösning, arbetar i grupp med mera.

Därefter gjordes en första skiss på en övergripande utvecklingsprocess kopplad till Bamboras behov och målsättning. För att lyckas är det viktigt att bygga en process och en kultur som initialt inte är alltför olik nuläget. Målsättningen för Bambora blev att växa in i en process med den struktur och skalbarhet som krävs av ett större bolag som har ambitionen att nå ut på en global marknad, utan att förlora sin snabbrörlighet och flexibilitet. ADDQ:s principer för att integrera kvalitetsarbetet för agila företag i det som kallas CQA (Continous Quality Assurance), blev en bra grund att utgå ifrån. Arbetet fokuserades på värde, teamarbete, verktyg för korta utvecklingscykler och hög kadens.

 

Ny integrerad produkt- och utvecklingsprocess

Processen är inte helt klar och fullt ut implementerad. Hittills har mycket energi lagts på att få ihop produkt- och utvecklingsorganisationen med rätt roller och kompetenser, vad ett team är och rätt sammansättning av kompetenser. Bambora har även fokuserat på grundläggande värderingar och strategi för att styra varför och för vem man bygger sina produkter. Att bygga samman produkt- och utvecklingsorganisationerna har varit en utmaning. Under den förändringsresa som Bambora nu genomför har organisationerna blivit mycket mer integrerade, men gränserna är ändå tydliga mellan vad (produkt) och hur (utveckling). Det mest påtagliga resultatet så här långt är att det nu finns en tydlig koppling mellan verksamhetens krav på den produkt Bambora vill utveckla utifrån bolagets strategi och det som faktisk byggs.

 

Nästa steg mot en marknadsledande agil produkt- utvecklingsprocess

Bamboras framtida utmaning ligger i att skapa ännu större synergier, ett experimentellt synsätt och helhetstänk mellan de olika teamen. Nya produkter byggs och i den utvecklingen tas en mer inkrementell ansats för att få fram produkter som verkligen fyller kundernas behov.

– Det känns otroligt viktigt för oss att bygga vidare på en marknadsledande agil produktutvecklingsprocess. Det gör att vi kan säkerställa en kultur där vi kan fortsätta utmana och erbjuda en spännande, engagerande arbetsmiljö för våra talangfulla produkt- och utvecklingsteam, avslutar Daniel.

Bambora kundcase ADDQ
KORT OM

Bambora

Svenskbaserade Bambora Group är en av de snabbast växande aktörerna inom betalningar med verksamhet i Europa, Australien, Nya Zeeland och Nordamerika. Bambora består av de innovativa betalningsföretagen Samport, MPS, ePay, DK Online, Keycorp, dSAFE, Euroline, Beanstream, BankButik, PaybyWay och IP Payments. Bambora har 570 anställda med kontor i åtta länder.

 

 

Vill du också nå rätt kvalitet?

Det är ganska lätt att komma på många olika sätt att testa programvara på. Däremot är det svårare att veta vilka sätt som är bra och att bestämma vilka man bör jobba med för att få störst effekt. Vi har kunskaper om processer, metoder och tekniker, kombinerat med erfarenhet, för kunna hjälpa er att ta fram en strategi för att testa rätt saker på rätt sätt, och på rätt nivå.

Vill du veta mer om det? Klicka på knappen och fyll i formuläret så hör vi av oss inom kort.

Fyll i formuläret så hör vi av oss