1 DAGSKURS

Grunder i testautomatisering

Testautomatisering handlar om att med hjälp av ett verktyg eller ramverk skapa tester som kan köras för sig själva och interagera med ett testobjekt. Kursen riktar sig till testare, testledare eller andra personer som jobbar i eller kommer att jobba i en organisation som bedriver automatiserade tester.

Idag när majoriteten av alla mjukvaruprojekt bedrivs iterativt och inkrementellt blir mödan av att testa och testa om i varje iteration eller inför varje release snabbt ohållbar. När kvalité och time-to-market samtidigt är avgörande blir testautomatisering ofta en förutsättning för att lyckas.

Denna teoretiskt inriktade kurs lär dig hur du implementerar testautomatisering i din nuvarande organisation. Kursens fokus ligger på att ge en så heltäckande och komplett bild av testautomatisering som möjligt på en övergripande nivå. Kursen behandlar testautomatisering som förekomst och är helt verktygsoberoende.

Testautomatisering handlar inte bara om teknik utan om snabb och kontinuerlig återkoppling av mjukvarans kvalité under utvecklingens livscykel.

Kursmål

Kursens mål är att ge deltagaren en helhetssyn på testautomatisering samt kunskap och insikt i framgångsfaktorer och fallgropar. Efter kursen kommer du att självständigt kunna argumentera, föra diskussioner och planera för automatiserade tester. Du kommer att vara bekväm med olika angreppssätt och tekniker och förstå hur testautomatisering kommer in som en integrerad del i din organisations utvecklingsprocess.

Obs. Denna kurs finns för närvarande endast som företagsintern. Fyll i nedan formulär vid intresse så kontaktar vi dig så snart vi kan.

Jag är intresserad av Grunder i Testautomatisering

ronn rund
Frågor om kursen? Kontakta mig.

 

Ronn Elfors Lipsker

UTBILDNING

Mob: 070-783 11 67
E-post: ronn.elfors@addq.se