Våra mest lästa blogginlägg!

År 2021 har börjat i en rasande fart och vi är i full gång med arbetet inför framtiden - en framtid som kräver nya rutiner, normer och digitala verktyg inom system, koncept och kompetensutveckling. Det är viktigt att hålla sig uppdaterad och ha ett driv till att hela tiden utvecklas, men lika viktigt är det också att utvärdera och ta lärdom av tidigare erfarenheter. I det här blogginlägget blickar vi tillbaka i tiden och letar fram våra 10 mest lästa blogginlägg om QA. Vi hoppas att blogginläggen kan inspirera till vidare läsning och att det ger dig en uppfräschning inom olika kunskapsområden! 

Våra 10 mest populära inlägg om QA

1. Icke funktionella krav inom prestanda

Att kalla ett segt system som inte kan användas för icke funktionellt är i många fall helt missvisande. Namnsättningen av begreppet har uppstått på grund av att kraven inte har med själva systemfunktionen att göra, utan att kraven snarare är en väsentlig del för att ett system ska fungera tillfredsställande för flertalet användare i olika former av arbetssituationer. I det här blogginlägget kan du läsa mer om icke funktionella krav inom prestanda och tillhörande områden som stabilitet, skalbarhet, säkerhet, användbarhet och kompatibilitet. 

2. Minska sårbarheten i din organisation med tvärfunktionella team 

Det är inte alltid en dans på rosor att skapa ett välfungerande team för IT-utveckling. Det är många faktorer att ta hänsyn till i arbetet, som till exempel att personer inom IT-arkitektur, drift, testning, UX och kravställning ska kunna arbeta tillsammans och leverera kvalitet på bästa sätt. Förr var det mer vanligt att skapa team med likasinnade personer, medan det idag anses vara mer effektivt och enkelt att arbeta i tvärfunktionella team - med olika erfarenheter, bakgrunder och kompetenser som istället kompletterar varandra. Läs hela blogginlägget om fördelarna med tvärfunktionella team här.

3. Vad ska du inte automatisera?

Automatisering är en av de mest resurseffektiva åtgärderna som företag kan använda, där syftet är att tillföra maximalt med värde till minsta möjliga kostnad eller tid. Något som däremot bör lyftas är att långt ifrån allt arbete kan och ska automatiseras bara för att det med dagens teknik är möjligt. Till exempel är det fortfarande svårt för en maskin att ersätta en människas intelligens och känslor - och tur är väl det! För att få ytterligare kunskap inom automatisering har Viktor Lazslo skrivit ett blogginlägg som beskriver vad du inte ska automatisera och varför

4. Varför är acceptanstester så viktiga?

Under de senaste åren har kraven på fullvärdiga leveranser och dess kvalitet ökat markant. Beställare vill på egen hand validera att systemen möter  de generella kraven och kraven för sin egna verksamhet - samtidigt som kraven ständigt förändras. I det här blogginlägget pratar vi om vad som är viktigt att tänka på när det gäller acceptanstester, även kallat verksamhetstester och User Acceptance Test (UAT), för att nå ett så bra resultat som möjligt.

5. 3 verktyg för dina prestandatester

Prestandatester är lika viktigt som vilken annan utvecklingsaktivitet som helst. Prestandatestning görs bland annat genom att bedöma vilka risker som finns, samt vilka kostnader kontra vinster som finns med olika prestandateststrategier. Om prestandan är dålig finns det risk för att det leder till ekonomiska konsekvenser för företaget - då bristfällig prestanda kan vara helt avgörande för verksamhetkritiska system och situationer. På grund av detta är det viktigt att välja rätt prestandatestverktyg som både kan testa det som avses och samtidigt kunna passa in i organisationen. Läs mer om prestandatester här - vi tipsar vi om tre olika verktyg som hjälper dig och ditt företag! 

6. Vad är teknisk skuld?

Teknisk skuld myntades av mjukvaruutvecklaren Ward Cunningham. Kortfattat beskriver den tekniska skulden resultatet av när utvecklare vidtar vissa åtgärder för att påskynda leveransen av funktionalitet eller projekt, som senare behöver refaktoreras. Kort och gott är det resultatet av att prioritera snabb leverans över perfekt kod. I det här blogginlägget tittar vi närmare på vad teknisk skuld är, hur den uppkommer och vilka risker den medför. 

7. Vad är enhetstest och integrationstest?

Inom testautomatisering pratas det ofta om enhets- och integrationstester. Enhetstester testar så att de minsta enheterna i en applikation fungerar som det är tänkt, plus att det är ett underlag för den faktiska implementationen, medan integrationstest testar att alla enheter i en applikation fungerar tillsammans på samma sätt som det är tänkt att användas av användaren eller andra system. Men, vad innebär testerna i praktiken och hur används de? Läs mer om detta i det här blogginlägget. 

8. Glöm DevOps och sikta på NoOps istället!

Under de senaste åren har DevOps ofta hamnat i ropet och nästan blivit beskrivet som en form av universallösning för alla typer av utmaningar och problem inom traditionell mjukvaruutveckling. DevOps är ett resultat av den agila metodikens behov av snabba cykler och samarbetet mellan utveckling (Dev) och IT Operations (Ops) - en IT-miljö där det är möjligt att bygga, testa och lansera - ofta, snabbt och tillförlitligt. Men, faktum är att utmaningarna med DevOps är många och därför vill vi uppmana dig till att sikta på NoOps istället, vilket är betydligt enklare och smidigare! Läs mer om varför vi förespråkar NoOps här! 

9. Ordlista prestanda (de viktigaste orden och begreppen)

Prestandatestning av mjukvaror är en mycket viktig del i verksamheten, då man vill vara helt säker på att det som används klarar av den tilltänkta kapaciteten. Inom prestanda är det dock en hel del ord och begrepp att hålla koll på, och därför har vi satt ihop en ordlista som innehåller några av de allra viktigaste. Läs mer om exempelvis lasttest, script, throttling och rampup här! 

10. Checklista - 12 punkter för bra automatiserade tester

Det finns många anledningar till att skriva automatiserade tester. Dessa är relativt enkla att skriva - men att skriva välfungerande och "bra" automatiserade tester är betydligt svårare och kräver lång erfarenhet och träning. I det här inlägget har vi skapat  en checklista och samlat flertalet målsättningar (nedbrutna i 12 punkter) som behöver uppfyllas för att automatiserade tester ska bli så bra som möjligt.  

Prenumerera på vår blogg 

Om du vill vara säker på att inte missa våra blogginlägg i framtiden vill vi passa på att tipsa om att prenumerera på vår blogg! 
Kategori:Teknik 

New call-to-action

 

Alla blogginlägg

Vi rekommenderar också