Våga förändra - häng med på en resa med dig själv som mål!

När jag tänker på meningen med mitt arbetsliv är min första tanke att jag och min familj ska ha möjligheten att leva ett rikt liv tillsammans. Detta ser jag som en hygienfaktor och förutsättning för att kunna skapa sann transparens och eliminera alla typer av dolda agendor.

Personer från Addq När hygienfaktorer är avklarade, kommer det mer spännande! Meningen med mitt arbetsliv blir att med hjälp av mina bästa egenskaper, talanger och engagemang, hitta ett sätt att vara med och driva teknikens utveckling i en positiv riktning. Att göra något jag kan vara stolt över. Tekniken är vår tids revolution, jag vill helt enkelt vara med på det tåget.

Jag vill se till att vi hela tiden tar nya steg framåt och inte stagnerar. Jag är nyfiken på vad vi kan göra med teknik i form av produkter och lösningar på problem. Samt hur vi på bästa sätt når dit med bibehållen stolthet - produktivitet, kvalité, mindset och kultur.

För mig är det avgörande att min arbetsgivare förstår vikten av tydliga visioner, gemenskap, inkludering, kunskapsspridning och kompetensutveckling. Samt att vi anställda har stor påverkansgrad över vår situation, så att fokus och energi hela tiden kan läggas på rätt saker. Att vi kan göra nånting vettigt, på ett vettigt vis, och skapa goda cirklar mellan varandra och alla våra kontakter. Jag har intresserat mig i vad som motiverar människor inom kreativa arbeten för att både förstå mig själv bättre men även andra som jag arbetar med. Jag tror därför på grundstenarna Purpose, Autonomy, Mastery och Inclusion. Och allt jag sett hittills tyder på att även ADDQ förstått vad det handlar om. Och det känns helt fantastiskt, faktiskt.

Personer från Addq

Här på ADDQ utmanas traditionella mallar för hur ett företag bedrivs. Här har vi sedan länge vänt på hierarki-pyramiden och arbetar på nästa steg mot självorganiserat företagarskap. Här finns känslan av ett bolag som är leading-edge inom sin bransch.

Här finns en genuin och balanserad kompiskänsla även med chefen. Här passar jag in här som den personen jag är, med både mina svagheter och styrkor. Här supporterar företaget mig i byggandet av mitt bästa jag. Här är konsulten i fokus. Här är helt enkelt jag i fokus.

Här finns möjlighet att få uppdrag på spännande bolag. Här finns möjlighet att utvecklas i både konsultrollen och som påverkande roll i organisationen om så önskas. Här finns en varm kultur. Här begränsas jag ej av mer än min egen drivkraft. Här kan jag bygga nätverk som kommer vara viktiga för mig i åren som kommer. Här kan jag gå de utbildningar jag vill gå, oavsett hur det går för företaget detta kvartal.

Det finns ett tydligt syfte med vad jag ska göra där jag som konsult står i mitten. Att jag ska hålla mig konkurrenskraftig för att enkelt komma i uppdrag och nå de uppdrag jag själv är intresserad av. Att jag ska hjälpa våra kunder i deras utmaningar. Att jag ska hjälpa till att bygga vårt gemensamma brand som ADDQ-konsulter parallellt med mitt eget personliga brand, som är minst lika viktigt både för mig och företaget. Att jag ska hjälpa andra kollegor när dom behöver min input.

Vill du ha en plats på ADDQ tåget? Hör av dig till oss, kontaktuppgifter hittar du här.


JOBBA HOS OSS

Alla blogginlägg

Vi rekommenderar också