Vad är fördelarna med en sammanslagning?

Viktor Laszlo- Vi har jobbat tillsammans under många år då vi kompletterar varann kompetensmässigt. Samarbetet har funkat väldigt bra med ömsesidigt förtroende och respekt under hela tiden, berättar Viktor.

Prolore har varit mycket nischade och har valt att rikta in sin verksamhet på testautomatisering och prestandatest. Visuellt kan man säga att om man delar en hel tårta som symboliserar kvalitetssäkring i olika delar så representerade Prolore två bitar av den. Och när vi tittade på hur vi skulle kunna lösa problemen för våra kunder och inte bara erbjuda konsulter och timmar landade vi i att det är svårt att lösa hela problemet med bara två tårtbitar. Vi vill kunna erbjuda våra kunder ett helhetsåtagande för deras kvalitetssäkring, allt från krav och management till testautomatisering och continuous delivery, därför blev en sammanslagning väldigt naturligt.

Tillsammans täcker vi krav, testledning och test, icke funktionella krav och icke funktionell test, framförallt inom prestanda.

När vi frågar vad kvalitet är och vad bra användarupplevelse är så säger fler och fler tillgänglighet och svarstider. Det vill vi svara upp mot och hjälpa våra kunder med genom att bland annat kunna gå in och ta ett helhetsåtagande och således förhoppningsvis göra en stor skillnad för slutanvändarna.

Viktigt med samma grundvärderingar vid en sammanslagning

Kennet fyller i:

Kennet Osbjer- Visst är det så, det är en relation som vuxit fram genom åren. Vi var särbo från början och nu var det dags att flytta ihop och gifta oss. Under alla år som vi jobbat tillsammans har vi insett mer och mer att vi har väldigt många likheter men också det som Viktor säger, att vi kompletterar varann.

Vi är två aktörer som faktiskt inte konkurrerat med varann trots att vi är aktiva på en hyfsad nischad marknad. Kulturmässigt har vi samma inställning, samma värderingar och samma syfte - We build a world that works, vilket vi nu ska vårda och utveckla tillsammans. Vi kanske inte tycker exakt lika om allt men grundvärderingarna är desamma och det är det viktiga. Våra olikheter är det som gör det spännande och intressant och vi ser att det också kommer att vara väldigt värdefullt när det handlar om kompetensöverföring och kompetensspridning där vi lär av varandra.

Det hade nog inte varit lika intressant och funkat lika bra om vi hade varit identiska vilket vi tycker är en stor fördel för oss. För kunderna är värdet att vi nu kan ta ännu fler och större delar i arbetet med kvalitetssäkring – hela tårtan.

- För våra medarbetare är det framförallt kompetensspridningen, att kunna stötta och underlätta för varandra och på så sätt öka kunskapsmassan. Plus att det kommer vara lättare att kunna byta inriktning om man vill. Vi kan tillgodose individernas intressen mycket bättre utan att de behöver söka sig vidare, fortsätter Kennet.

Viktor nickar instämmande:

- Håller med, det största värdet är att vi kan tillgodose både våra kunder och våra medarbetares behov, intressen och skapa ännu mer nytta.

Vi kan tillåta interna communitys att växa kring intressen och dess korsbefruktningen kommer att leda till utbyte mellan domäner som kunden kommer att kunna tillgodose sig i de allt bredare åtaganden.

Kennet flikar in:

- Vi är också mindre sårbara och vi har större möjlighet att testa och utveckla nya områden.

Var är vi är om tre år då?

För kunderna kommer graden av automatisering att öka markant, i och med en allt snabbare leveranstakt hinner man inte testa allt utan vissa delar måste man automatisera. Fasförskjutning går från manuella tester till att koda och kompetens som testutvecklare kommer att bli en jättestor trend eftersom du behöver kunna koda för att automatisera tester. Det betyder inte att de manuella testerna kommer att försvinna då man måste utforska och så länge datorer inte kan utforska utifrån ett affärsdrivet perspektiv så behöver man göra det manuellt.

När det gäller vår egen transformering så tror vi att vår kultur landat i att vi jobbar ännu mer självständigt och autonomt och vi alla fått mer förståelse för affären och helheten. Vi ser att majoriteten av våra team är affärsdrivna.

Vår transformation handlar om en kulturförändring och ett mindshift och det gör man inte över en natt. Gamla invanda mönster och förväntningar gör att man måste ha tålamod. Målet är att skapa en organisation där merparten vill driva, vill ta ansvar och vill vara med och påverka och där behöver vi coacha våra medarbetare att få fram den viljan genom att hitta motivationskällan till varför.

Det vi också strävar efter är att vi ska driva testutvecklingen. Vi följer den och just nu ligger vi i framkant men vi har den mängden kompetens, drivkraft, kreativitet, skapandekraft och intelligens för att vara dem som definierar kvalitetssäkring. Nu behöver vi bara hitta det bästa sättet att ta hand om innovationen, och synliggöra det och där tror vi att nätverkande och transparens kommer att öppna upp för det.

- Det ska bli oerhört spännande att se effekterna av att låta kraften i våra medarbetare styra och där är vi väldigt överens och vi är mycket förväntansfulla nu när sammanslagningen också tar form på riktigt, avslutar Kennet.

Alla blogginlägg

Vi rekommenderar också