Vad är en Agil Coach

En agil coach hjälper team, företag eller organisationer att fungera bättre - oftast vid en agil transformering eller vid förbättring av agila kulturer och metoder. Coachen skapar förutsättningar för teamet eller organisationen att nå uppsatta mål genom att lyssna, ställa frågor, analysera och ta bort hinder. En av de viktigaste arbetsuppgifterna är att få personer och team att förstå det agila mindsetet för att själva kunna hitta lösningarna man behöver för att komma framåt.

Vad gör en agil coach

Den agila coachen leder organisationen i förändringsarbetet men har oftast ingen fast plats i organisationen, om man inte kommer överens om annat. Som agil coach kan man leverera inom många områden men det är vanligast att fokusera på inriktningar som till exempel:

Coaching - handlar främst om att få mottagaren att hitta svaret på frågorna själv med hjälp av dialog och öppna frågor. Direkta råd används sällan.

Mentorskap - liknar coaching men man kan även ge råd eller faktiska instruktioner.

Lärande - som agil coach består arbetet en stor del om lärande. Exempelvis se till att alla på ledande nivå förstår vad det är som krävs för att kunna implementera det agila ramverket på bästa sätt. 

Facilitering - att leda processen och skapa tydlighet, effektivitet, delaktighet, kreativitet samt kanske det viktigaste, se till att alla kommer till tals.

Så ser en typisk dag ut för en agil coach

Dagarna kan se väldigt olika ut och är situationsanpassade beroende på typ av organisation man jobbar i och hur uppdraget ser ut. På teamnivå har man vanligtvis en daily standup i en kvart varje dag där man berättar vad man gjorde igår, vad man tänkte göra idag och om man behöver hjälp med något. Personligen tycker jag att ledningsgruppen är ett team som mycket lyckosamt kan föregå med gott exempel genom att ha Daily Standups.

Därefter kan man behöva facilitera en workshop, intervjua teamet och medarbetare eller iaktta och analysera vad som sker i organisationen för att komma fram till åtgärder som behöver vidtas. Många gånger handlar det om att skapa utrymme för personer att kunna agera eller stärka teamet med kunskap för att få saker att hända. Som agil coach är förståelsen för kontexten man verkar inom och att kunna identifiera vad nästa steg är en avgörande faktor. Oavsett om man coachar en enskild person, ett team, eller en stor organisation.

Vilka egenskaper behöver man för att vara en bra agil coach?

För att vara en bra agil coach bör man ha tålamod, vara prestigelös, närvarande, lyhörd, modig och nyfiken samt tycka om människor.

⭐ Tålamod – förändring tar tid.

⭐ Prestigelös – vara öppen och pragmatisk för att hitta det som fungerar tillsammans då olika typer av organisationer kräver olika typer av lösningar.

⭐ Närvarande – att vara intresserad, delta aktivt, se och bekräfta människorna.

⭐ Lyhörd – lyssna in vad och hur saker landar hos medarbetare.

⭐ Modig – i förändring uppstår konflikter och utmaningar. Då kan man inte vara konflikträdd utan våga ta tag i svåra situationer.

⭐ Nyfiken – ställ frågor, var öppen för nya innovativa lösningar och idéer.

⭐ Tycka om människor – man möter många olika personlighetstyper.

Man behöver vara en ödmjuk och vänlig människa med lite skinn på näsan helt enkelt 😀

Det underlättar också om du har erfarenhet av att utveckla organisationer och människor.

Då bör man ta hjälp av en agil coach

→ Inför eller innan det har gått för långt i en större förändring så att man kan skapa förståelse för hur mandatet ser ut hos de som ska föra ett agilt tänk framåt.

→ När det finns personer som vägrar jobba enligt det arbetssätt man bestämt eller när någon aktivt motarbetar organisationen. Vilket betyder att man inte förstått varför man jobbar som man gör.

→ När man vill ha hjälp att bygga en skalbar organisation som jobbar enligt moderna metoder.

→ För att öka förståelsen för arbetssättet. När det uppstår osäkerhet kring om man arbetar med rätt saker, kanske tycker man att vissa saker kan göras på ett bättre sätt, att det går långsamt eller att man inte ser effekten.

→ I en omorganisation där det är mycket människor och många team som påverkas kan en agil coach komplettera förändringsarbetet så att organisationen inte tappar leveransvärdet.

Vad behöver en organisation ha på plats för att det ska löna sig att ta in en agil coach?

A och O är att man förstår vikten av att sätta rätt prioritet från högsta nivå för att alla ska kunna ta sig mot samma mål. Alla ska förstå vad målet är och målet får inte vara ”vi ska jobba agilt” eller ”vi ska bli agila” utan det ska vara något som är värdeskapande för organisationen. Rätt stöd från ledningsperspektiv kring förståelsen att ändra en organisations arbetssätt måste få ta tid.  Att det initialt kommer att kosta tid och pengar, både för individer och för utvecklingen av verksamheten.

Vilka är några av de utmaningarna som man kan stöta på?

  1.  Att cheferna inte förstår arbetssättet.

  2. Att man inte har tålamod, en agil transformering tar 3 till 5 år att få till helt, beroende på organisationens storlek och benägenhet att förändra.

  3. Att ta in det agila ramverket är utmanande utmanande. I agila kontexter handlar personalchefsrollen främst om ett tjänande ledarskap snarare än ett beslutsfattande ledarskap. Detta är något många kan behöva stöd med att förstå och förverkliga för att kunna fortsätta vara värdefulla i en agil organisation, även i framtiden.

  4. Teamen är för stora vilket gör att man har 20-30 direktrapporterande. Man hinner inte träffa människorna och ta reda på om medarbetare mår bra. Hela Management strukturen inom SAFe agilt tål att tittas på för att stötta medarbetare.

Sammanfattning

En av de viktigaste uppgifterna du har som agil coach är att sträva efter ständig förbättring och lyfta medarbetarna genom att stärka individen, teamen och organisationen att ta ett steg i taget mot det mål man satt upp. Förändringsresan börjar oftast med lärandet som blir rådgivande i form av mentorskap följt av coaching när mottagaren är mogen att hitta svaren själv. Ditt ansvar är bland annat att ha koll på helheten, analysera och ge input i hur arbetet och processer kan förbättras för att skapa värde och hantera förändringar i en organisation.

 

Att jobba och leda i ständig förändring!

Vi lever i en tid då alla ska älska sitt jobb och vara passionerade, högpresterande medarbetare. Man ska älska förändringar, även om man inte ser dem som en förbättring. Ledare gör allt för att förklara hur bra förändringen är istället för att låta medarbetarna reagera - för att sedan agera utifrån det.

Att skapa en förändringskultur på ett företag är att skapa en kultur där man är med och formar framtiden - inte bara anpassar sig efter den. I detta webinar pratar min kollega Ronn bland annat om:
Hur framtidens arbetsplats kommer att se ut och hur vi skapar en 10/10-lösning mellan arbetsgivare och arbetstagare – istället för en 5/5-kompromiss. In och titta! 

webinar om att jobba och leda i ständig förändring

Alla blogginlägg