Skapar värderingar egentligen något värde?

Faktum är att de flesta bolagen i världen inte styrs av något speciellt alls; annat än en vilja att växa, tjäna pengar och fortsätta utvecklas generellt. Och det är egentligen inget fel med det.  Men börjar man studera detta, så visar det sig att bolag som faktiskt tror på något och som vågar jobba med att formulera gemensamma, sanna värderingar som får styra bolagets utveckling, i allt väsentligt får en mycket snabbare utveckling än de bolag som inte gör det. Dessutom får man en starkare kultur, generellt mer nöjda medarbetare som i sin tur ger nöjdare kunder. Winwin, helt enkelt. Att vara ett värderingstyrt bolag är inget vi ”hakat på” det senaste året eller så. Vi har haft det med oss från dag ett, när bolaget grundades.

Levande kultur

Hur tar man då fram de värderingar som ska vara grunden i sin kultur? Och – kanske mer intressant – hur får man värderingarna att vara levande och det som man faktiskt lutar sig mot i frågor, beslut och utveckling av sin verksamhet? För oss är svaret enkelt – man låter medarbetarna bestämma. På ett demokratiskt sätt. För det är först när medarbetarna kan skriva under på att bolagets värderingar faktiskt stämmer, som man kan få effekt av dem.

Det är också viktigt menar vi, att man dessutom ständigt utmanar och ifrågasätter, (som vi ju gör med allt annat), orden och ordens betydelse. Därför är inte våra värdeord skrivna i sten – utan ses med jämna mellanrum över, för att se om de fortfarande är våra ledstjärnor.

Det här är våra värderingar:

Engagemang

Att känna engagemang är viktigt för att trivas och göra ett bra jobb, därför visar vi omtanke, uppskattar varandras olikheter och ger alla rätt till sin egen åsikt och att vara sig själv. Vi är lyhörda, skapar förutsättningar för delaktighet och vi bidrar kontinuerligt med nytänk och förbättringsidéer där vi ser dem. Vi tror också på det vi gör och fokuserar på det positiva i varje situation och är stolta över oss själva och vårt företag. Här låter vi passionen få utrymme och inspirerar varandra.

Ständigt lärande

Vi har förtroende för att misslyckas såväl som att vi uppmuntras och har modet att våga ta risker – vilket vi tror är en förutsättning för att lyckas. Här omfamnar vi förändringar, är nyfikna på både nya metoder och arbetssätt och ser det som något positivt som bidrar till ständigt lärande. Vi är öppna både för att ge och ta emot feedback och vi nätverkar gärna både inom och utom ADDQ för att dela och ta emot kunskap.

Frihet

Vi ser varandra bakom våra roller – både de formella och sociala och vi visar varandra respekt oavsett bakgrund, roll och kompetens. Vi har alla en möjlighet vara med och besluta om teamets inriktning, att ta initiativ som förändrar, berör flera och skapar mervärde, därför ser vi till att alla berörda rådfrågas innan beslut fattas. Här ligger fokus på dig som individ och vi utgår från dina behov och vi har alla ansvar för att disponera både tid och engagemang så att balans i livet kan uppstå.


Är du på väg till något nytt och känner att dessa värderingar matchar med dina egna? Hör gärna av dig till någon av oss för en kopp kaffe, promenad i solen, lunch på stan eller ett pass på gymmet kanske. Eller skicka in en ansökan direkt.

Vi gillar möten i alla dess former och speciellt med nya personligheter som precis som vi vill skapa ett liv som fungerar – både på och utanför jobbet.

Kolla in våra lediga tjänster.

ROLLER VI SÖKER

Alla blogginlägg

Vi rekommenderar också