Så tar du fram icke funktionella krav!

Att hitta rätt icke funktionella krav för ditt system är verkligen inte lätt. Men, genom ett metodiskt tillvägagångssätt och kunskap om vilka frågor som är viktigast kan du, verksamheten och utvecklingsteamen hitta rätt tillsammans.

I beskrivningen av icke funktionella krav har många kravspecifikationer stora brister. Icke funktionella krav talar om hur system ska fungera, snarare än vad det ska göra. Att beskriva vad ett system ska kunna göra är en utmaning i sig, men faktum är att det är ännu svårare att uttrycka med ord hur det ska agera, som till exempel: Hur snabb ska funktionen vara? Vad ska systemet göra om databasen kraschar? Hur hanteras säkerheten för användare?

Icke funktionella krav i praktiken

Det här har lett oss till att vi har tagit fram en guide där vi främst tittat på innebörden av icke funktionella krav i praktiken och hur man på bästa sätt kan identifiera dem. Vi lyfter olika tillvägagångssätt som du kan använda för att samla in och detaljera dina icke funktionella krav. Vi specificerar även vilka egenskaper som är viktiga och vilka nivåer dessa bör ha för att vara utvecklingsbara och kunna testas – något som blir till hjälp vid prioritering av kraven.

Några av insamlingsteknikerna vi går igenom är:

  • Intervjuer används ofta för att ta fram de funktionella kraven på systemen, och med rätt teknik kan du även få svar på många frågor kring icke funktionella krav.
  • Ett underskattat sätt att samla in krav är att bygga en prototyp. En prototyp ger en tydlig bild av användargränssnittet och den kan hjälpa dig att hitta flera icke funktionella krav.
  • Brainstormingdiagram är ett bra hjälpmedel för att visa de områden som du behöver ta fram icke funktionella krav kring. Med hjälp av diagrammet kan du också bryta ner kravområdena med undernivåer. Diagrammet hjälper dig att få en överblick så att du inte missar något område.
  • Många team utvecklar en uppsättning triggerfrågor eller ett frågeformulär som ska gås igenom av intressenter. Frågorna kan delas upp i olika grupper tex robusthet/stabilitet, skalbarhet och säkerhet.
  • Om du arbetar i en verksamhet med befintliga system så finns det ofta redan icke funktionella krav och du behöver då inte uppfinna hjulet på nytt igen. Återanvänd krav som skrivits för andra system inom ditt företag eller verksamhet, eftersom mjukvarusystem har mycket gemensamt när man jämför icke funktionella krav.

Ladda ner guiden

Det primära fokuset med utvecklingen av våra system är fortfarande att identifiera funktionella krav. Däremot är de icke funktionella kraven minst lika viktiga - så varför är de inte lika självklara? Vår erfarenhet är att de upplevs som svåra att definiera och beskriva. Därför hoppas vi att den här guiden kan ge dig nya och nyttiga kunskaper för att enklare, bättre och snabbare kunna ta fram icke funktionella krav!

Guide - icke funktionella krav

andreas runn-hillbom
AV ANDREAS RUNN-HILLBOM
Andreas är en lyhörd kravanalytiker med lång erfarenhet av kravarbete i olika former. Han drivs av att arbeta med uppdrag som är prioriterade och ger märkbar nytta och då allra helst i nära samarbete med verksamhetsexperter och användare.

Alla blogginlägg

Vi rekommenderar också