Så modellerar du din agila teststrategi

Oavsett om din organisation ska börja med eller har kommit en bit på vägen i ert kvalitetsarbete så är det inte alltid helt enkelt att få en bra och tydlig bild över hur du inleder eller fördjupar arbetet kring kvalitet. I vår nya guide delar jag med mig av hur din organisation kan skapa och införa en grundläggande, agil teststrategi som är som är anpassad efter just era förutsättningar och behov.

För att framgångsrikt lyckas få en bra bild över hur en organisation ska gå tillväga för att inleda eller fördjupa sitt kvalitetsarbete krävs det först och främst att det finns en gemensam grund att stå på. Det är här den viktiga teststrategin kommer in i bilden. En agil teststrategi ska i grunden definieras för varje sprint, epic eller annan tydligt avskild aktivitet. Det fungerar toppen om det är så att man redan har kunskap och verktyg om vad och hur man bör göra, men det blir genast svårare om du inte vet vart det är bäst att börja. 

I den här guiden går jag därför igenom hur du skapar och inför en grundläggande agil teststrategi och visualiserar denna med hjälp av modeller. Här är ett kort utdrag av några delar jag tar upp i guiden:

Modeller för grundläggande förståelse

Den agila testningen innebär att hela teamet ansvarar för testningen det är då viktigt att kunna förklara den som normalt inte jobbar med test och kvalitet att det handlar om mer än traditionell manuell testning. Det går att sätta kvalitetsarbetet i ett perspektiv genom en övergripande förklaringsmodell som de flesta förstår. I guiden får du tre exempel på sådana.

Modeller för enskilda aktiviteter

Många vetenskapliga modeller försöker beskriva verkligheten men misslyckas ofta med det. Istället vill vi bygga en modell som anpassas efter den verklighet där den ska appliceras. Vill man inte skapa en egen modell från grunden finns några exempel som man kan utgå och hämta inspiration från.

Implementation

Implementationsarbetet ser tämligen lika ut oavsett vilken modell man väljer. Här går jag igenom en övergripande process som har fungerat bra i de uppdrag jag haft som att justera utifrån just era förutsättningar om man vill.

Definiera initiativ

När jag har jobbat med modeller för kvalitetstinitiativ som beskrivs i guiden så har vi gemensamt skapat en beskrivning för varje. Det är en fördel att skapa en mall för de initiativ som skall definieras. På så sätt känner alla igen sig och de viktigare aspekterna övervägs i utvecklingsarbetet och i guiden hittar du en exempelmall.

Förslag på initiativ

Det kan av förklarliga skäl vara svårt att komma igång med ett arbete som det här om man startar med ett blankt papper. Därför listar jag några exempel på initiativ som använts i några av de organisationer jag jobbat med.

Sammanfattning

För att framgångsrikt lyckas inleda, utveckla och/eller fördjupa kvalitetsarbetet i en organisation är det ett måste att först och främst ha en gemensam grund att stå på. Genom att skapa en agil teststrategi och sedan visualisera den med hjälp av olika modeller blir det enklare för alla i teamet att jobba mot samma, gemensamma mål. 

I guiden tar jag även upp hur du skapar en visuell presentation eller förklaringsmodell som beskriver var olika typer av kvalitetsåtgärder passar in i arbetet för att få alla att förstå att kvalitet bygger på så mycket mer än test. Dessutom tittar jag närmare på hur du skapar en modell där olika kvalitetsinitiativ kan plottas ut för att skapa en strategi för det fortsatta arbetet. 
Kategori:Teknik

New call-to-action

Alla blogginlägg

Vi rekommenderar också