Så förbättrar du samarbetet mellan UX- och utvecklingsteam

Produktutveckling är inte alltid en dans på rosor. Speciellt inte när produkten mår bäst av att team med lite olika tankesätt jobbar väldigt nära varandra under en längre period. Det är då det behövs extra mycket fokus på att få till ett bra samarbete och att verkligen se till att dra nytta av varandras kunskaper. Satsa allt på att vara en bra lyssnare, inkludera varandra i olika utvecklingsmoment, och se till att skapa en bra teamkänsla!

Lyssna på utvecklingsteamets behov

Att få till en bra kommunikation med andra människor känns kanske enkelt, men det är inte alltid det fungerar så bra. De allra flesta utgår oftast från vad de själva vet och kan när de kommunicerar med andra, och sätter sedan sina förväntningar därefter. Här är det viktigt att vara en bra lyssnare och att sätta sig in i hur den andra personen tänker.

 • Sätt dig in i deras situation
  Kanske är det en väldigt, väldigt liten designförändring du har gjort, men du möter ändå motstånd när du presenterar ändringen för utvecklingsteamet. Det kan kännas märkligt att det ska vara så svårt, men fundera lite på var i utvecklingsprocessen ni är. Närmar ni er möjligen en release? Kan det vara så att en liten designförändring kräver en stor insats av de som testar applikationen? Finns det tid för det så nära en release, eller känner de sig stressade av det nya förslaget? Fundera på vad som ligger bakom reaktionen för att göra det lättare att kompromissa och behålla en god stämning mellan teamen. För att acceptera en ändring underlättar det om ändringen är datadriven eller att behovet exempelvis är empiriskt bevisat genom användbarhetstester.

 • Undvik inte konflikter  
  Det är viktigt att våga ta de konflikter som dyker upp. Ofta handlar det om missförstånd som alla vinner på att belysa eller reda ut, men ibland har vi helt enkelt inte samma åsikter som de vi jobbar med. Det finns saker att lära här. Kanske blir det en lärdom om hur andra jobbar eller vilka förväntningar de har, eller hur du som UX-designer kan göra det enkelt för utvecklingsteamet att leverera efter din förväntan. Oavsett vad det gäller formas ett öppnare arbetsklimat, kreativiteten ökar, och det blir en mer trivsam arbetsmiljö när man hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt.

 • Reflektera mera
  Ett tips är att köra ett retrospective med ett par veckors mellanrum. Det ger alla team möjlighet att reflektera över vad som hänt den senaste tiden och alla får även lämna och ta emot feedback med syftet att hitta nya, bättre vägar framåt. Här hittar man, på ett systematiskt sätt, förbättringspotential i samarbetet mellan UX och utveckling och i själva arbetsprocessen.

Skapa teamkänsla och ett gemensamt mål

Det är så klart lättare att vara en bra lyssnare när man känner personen man pratar med. Därför är det viktigt att ta tid att lära känna utvecklingsteamet och med det skapa en trygghet för att underlätta kommunikation. Det ska kännas bekvämt att ge och ta feedback.

 • Lär känna varandra.
  Ta en fika med utvecklingsteamet, eller varför inte en afterwork? Fråga vad de gjorde i helgen, vad de har för intressen, eller kanske vad som driver dem. Ta små kliv bort från att bara se varandra som kollegor, och tänk på att det inte finns något att förlora, bara vänskaper att vinna. Med en bekväm relation blir det enklare att komma med nya designförslag men även enklare att som UX-designer vara öppen för idéer som kommer från utvecklingsteamet.

 • Skapa en känsla av “vi” 
  Det nya normala har till viss del blivit distansarbete, vilket kan göra det svårare att lära känna varandra och att utveckla en teamkänsla. Ett tips här är att alltid ha webkameran igång vid möten online eftersom det ger en ökad känsla av att befinna sig i samma rum, och lägg till “småprat” som uppvärmning för att skapa en mer avslappnad miljö. Det kan även vara trevligt att ha en gemensam chat dedikerad till annat än jobb för att ta igen det borttappade snacket vid kaffemaskinen.

 • Se till att det finns ett gemensamt mål
  Det är ju inte vi mot dem, det är vi tillsammans med dem för produkten. För att utveckla en känsla av gemenskap behöver vi säkerställa att alla strävar åt samma håll och att hela tiden uppdatera samtliga team om vad som är planerat framåt, exempelvis genom att skapa och presentera en tydlig roadmap. I en organisation med låg UX-mognadsgrad kan det även finnas ett behov av att beskriva nyttan med UX för att tydliggöra hur våra olika teams kompetenser faktiskt kompletterar varandra under denna resa.

Inkludera utvecklingsteamet tidigt

Vi behöver varandra för att kunna skapa riktigt bra produkter. Det går t.ex. inte att leverera en design till utvecklingsteamet och sedan tacka för sig. Vi behöver alla finnas tillgängliga och öppna för dialog, och vi bör göra vad vi kan för att undvika missförstånd under hela utvecklingsprocessen.

 • Brainstorma tillsammans
  Genom att inkludera utvecklingsteamet redan när vi som UX-designers påbörjar fasen där vi ska generera idéer visar vi att vi är lagspelare och hjälper teamet att bli mer engagerade och investerade i produkten. Det ger oss även en fantastisk möjlighet att använda deras kompetens till att hitta nya lösningar men även, om tiden tillåter, för att skapa snabba prototyper för validering innan vi väljer en design att gå vidare med.

 • Testa tillsammans
  På samma sätt är det bra att vi som UX-designers engagerar oss i vissa av utvecklingsteamets moment. Exempelvis kan det vara bra att hjälpa till med att testa gränssnittet tillsammans med utvecklarna innan en demo eller annan leveranstyp. Gör vi det, kan vi snabbt komma överens om buggar och hitta nya lösningar vid behov, samt verifiera att den design som utvecklats uppfyller våra designkrav.

 • Ge tillgång till levande leverabler
  Gör det tydligt att vi jobbar tillsammans och underlätta utvecklingsteamens jobb genom att dela med dig av alla levande leverabler. Dagens verktyg för design och wireframing erbjuder möjligheten att enkelt ge alla i teamet tillgång till att se vad vi jobbar med just nu, i realtid. På samma sätt är tillgång till en utvecklingsmiljö guld värd för en UX-designer som där enkelt kan både utvärdera och testa designen vilket, på ett smidigt sätt, möjliggör framtida förbättringar.

Vinsten av ett bra samarbete mellan UX- och utvecklingsteam

 • Kreativitet Med ett öppet arbetsklimat där alla är bekväma med att dela med sig av sina idéer och av sin kunskap kan kreativiteten flöda.

 • Tid Kontinuerlig kommunikation och ett tydligt gemensamt mål minskar mängden missförstånd och därmed minskar även risken att behöva lägga tid på att göra om saker senare.

 • Kvalité Genom att inkludera varandra tar vi till vara på all tillgänglig kompetens. I slutändan vill vi alla skapa en fantastisk produkt, och det gör vi bäst tillsammans.

Konkurrensen är stenhård idag. I de flesta fall har användarna flera liknande lösningar att välja mellan, vilket gör att kvalitet och användarupplevelse blir avgörande.

Att skapa en bra användarupplevelse är ett kontinuerligt arbete och för att lyckas med det arbetet behöver du ha en användarcentrerad organisation med en stark vision, tydlig strategi och team med rätt kompetenser.

Vill du veta mer om hur du skapar rätt förutsättningar för att uppnå de mål som sätts på en produkt och för att lyckas med ditt UX-arbete? Då ska du ladda ner vår guide.

Skapa rätt förutsättningar för ett lyckat UX-arbete

Alla blogginlägg

Vi rekommenderar också