När jag får det att fungera - det gillar jag!

Kvalitet kan vara en känsla. Kvalitet kan ha med förväntningar att göra. Kvalitet kan förändras med tiden. Kvalitet kan ha med vana att göra. Kvalitet kan ha med användbarhet att göra. Och för att avgöra vilken kvalitet som är önskad i ett projekt finns det bara ett sätt. Att sätta sig in i slutanvändarens situation. Att ”bli” som slutanvändaren.

Mats drivs av att få saker att fungera, och hitta vad som inte fungerar. Hans metoder för att göra det skiljer sig väldigt åt, beroende på i vilken verksamhet projektet drivs. Gemensamt är att det handlar om att börja med att observera, ställa frågor och följa den tilltänkta målgruppens flöden. Att hitta rätt nivå på testningen för att säkerställa att resultatet blir bra.

Mats menar att kvalitetssäkring handlar om att vara lyhörd inför alla intressenters behov. Att försöka skönja mönster, oavsett om slutprodukten är ett administrativt system eller om det är en app som används i mobilen medan man väntar på bussen. Om man inte har klart för sig vem slutanvändaren är, tappar man snabbt den förväntade kvaliteten i slutprodukten. Ibland kan det dessutom vara viktigare att leverera något med lägre kvalitet snabbt, för att vara först. Du måste också tänka på att det finns fler intressenter än den som du ser som slutanvändaren av systemet. Någon sitter antagligen på andra sidan och ska ta hand om det du matar in.

Läs om hur du kommer igång med kvalitetssäkringsarbetet.

Gillar du också när det funkar? Vi letar fler personligheter till vårt Qrew och är du nyfiken på vad det innebär så kontakta gärna Mats.

Mats Gerdin, tfn 073 - 728 20 14, e-post mats.gerdin@addq.se


ROLLER VI SÖKER

Alla blogginlägg

Vi rekommenderar också