Minska risken för fel kvalitet med agila metoder

Kvalitet kostar, men fel kvalitet kostar mer. Varför är det så viktigt med rätt kvalitet och hur kan agila metoder minska risken med fel kvalitet? 

När krav brister och projekt drar ut på tiden uppstår onödiga kostnader och slutprodukterna lyckas inte hålla önskad kvalitet. I slutändan kan detta i värsta fall leda till missade affärsmöjligheter. 

I dagens hårda konkurrens krävs rätt kvalitet och vi människor ställer högre krav än någonsin på att produkterna vi använder fungerar. Vi är otåligare och bortskämda med att saker och ting ska gå fort, vilket ställer högre krav på både de anställda och arbetsprocesserna. När ett företag inte lyckas leverera rätt kvalitet på sina produkter, kommer vi snabbt att tröttna och gå vidare till nästa leverantör. 

Kontinuerliga analyser och riskbedömningar

QA-rollen är under kontinuerlig förändring. Idag jobbar vi med utforskande tester, kontinuerlig förbättring och förändring, riskbedömningar och tvärfunktionella team. Allt eftersom QA:s roll och arbetsmetoder ändras, så ändras även de krav som ställs på en QA Manager. Så, för att lyckas leverera rätt kvalitet i varje leverans behöver QA Managern därför förstå modern, agil utveckling och QA:s roll i denna.

Snabb feedback med agila metoder


I mer planerande arbetssätt inom utveckling är det vanligt att det skapas en lista på problem, för att utvecklarna sedan ska rätta till dessa när det finns tid. Men det finns en risk med att jobba på det viset, nämligen att en så kallad teknisk skuld byggs upp, vilket i sin tur leder till att utvecklingen tar betydligt längre tid. Det kanske sparar lite tid kortsiktigt i form av färre avbrott i arbetet för att korrigera felen under tiden, men desto mer tid förloras ur ett långsiktigt perspektiv.  

Inom de agila, så kallade adaptiva, eller kontinuerliga metoderna jobbar teamen med att hela tiden kvalitetssäkra proaktivt för att så snabbt som möjligt hitta fel och rätta till dem. I kombination med ett mer ifrågasättande tänk ger det snabbare information på vad som eventuellt skulle kunna gå fel - både för att hålla uppe tempot och minska riskerna för fel kvalitet i leveranserna. 

Men lika viktigt som det är att hålla tempot och minska riskerna för fel kvalitet i leveranserna, lika viktigt är det också att prioritera och hitta rätt balans mellan tid, kostnad och funktionalitet. Liksom att definiera rätt kvalitet som den kvalitet kunden är beredd att betala för. Inte mer och inte mindre.

Sammanfattning

Att kvalitet kostar stämmer i många fall, men när det kommer till utveckling handlar det istället om att fel kvalitet kostar. När fel upptäcks för sent eller samlas på hög för att rättas till senare finns det stora risker att det skapas tekniska skulder, vilket leder till att utvecklingen tar längre tid. Genom att jobba agilt eller kontinuerligt får du snabbare feedback på vad som behöver rättas till innan det har gått för långt i processen.
at
Att varje leverans måste hålla rätt kvalitet är idag viktigare än någonsin, när vi ställer höga krav på både kvalitet och tempo. Men detta är bara en av de många utmaningarna för dagens QA Managers. Vill du veta mer? Ladda ner vår e-bok! 

New call-to-action

Alla blogginlägg

Vi rekommenderar också