Kommunicera framsteg i ditt UX-projekt

Har du någon gång suttit i ett designprojekt, mitt i en kreativ fas och så önskar någon intressent utifrån teamet att få se framsteg eller resultat på ditt arbete? Du kanske känner att det inte riktig finns något att visa, men det ger en professionell bild av dig att alltid försöka bemöta en sådan förfrågan.

I den delen av processen där man jobbar med att förstå och designa nya lösningar kan det vara komplicerat att visa olika intressenter vart man befinner sig eller har presterat sedan det senaste avstämningsmötet eller sprinten. Allt är fortfarande rätt svävande och abstrakt med olika designförslag eller rent av analytiskt med post-it lappar eller flöden på en white board. Hur gör vi då för att visa något utav värde? Jag hoppas att jag kan ge några tips på hur du kan kommunicera ditt UX-arbete även när det känns som att du egentligen inte har något att visa!

UX arbetets nivåerNere i den abstrakta nivån i projektet där UX-designers jobbar med att förstå problemet för att sedan idégenerera fram en design kan vara svår för utomstående att ta till sig. När designen rör sig mer mot en lösning så blir den mer konkret och lätt att ta till sig. 

Glöm inte att dokumentera

En viktig sak genom hela processen är att alltid dokumentera sitt arbete. Detta kan låta extremt banalt, men det är så lätt att glömma bort och negligera på grund av tidsprioritering. Denna dokumentation kan vara behändig att ha nära för att kunna plocka fram vid tillfällen då det efterfrågas att se resultat. Nedan finns några förslag på viktiga delar att dokumentera, enligt mig.

Delar att dokumentera:

  • Antal planerade ändringar som ligger i backlogen
  • Vad är närmaste målet med datum
  • Hur många ändringar har vi gjort sen sist
  • Mätningar från tidigare tester
  • Placera var någonstans ni ligger just nu i designprocessen
  • Findings eller insikter ni jobbar med just nu
  • Hypoteser som ska testas

Steg projekplanEn förenklad illustration av hur de olika stegen i en projektplan kan placeras. Vad har vi gjort,
vart är vi nu och vad planerar vi att göra framåt.

Gör ditt UX-arbete visuellt

Genom att ständigt ha en visuell projektboard, fysiskt eller digital får projektmedlemmarna en tydlig överblick och även motivation till att jobba framåt. Den balanserar även prestationskrav mot vad som är möjligt för tillfället beroende på aktiva uppgifter men även tid och tillgängliga teammedlemmar. Det är även ett lättillgängligt material att samlas kring för lättare diskussioner med förbipasserande intressenter.

Kommunikationen är viktig

Det är även viktigt att kommunicera med personen som vill se eller veta vart ni står eller gör för tillfället. Det går givetvis inte att trolla med knäna, finns det inget material att dela så måste man vara öppen med det och försöka få mottagaren att inse att arbetet ändå går framåt! Det är inte alltid det går att visa vart man står exakt just nu på ett supertydligt sätt. Ungefär som att det inte går att smaka på en rätt som en kock bara har förberett sina ingredienser till, men ännu inte börjat laga mat med.

Egna erfarenheter och lärdomar

Då ett insisterande från ev. styrelse eller andra intressenter finns om att få se vad du och ditt team gjort sen sist, trots att ni egentligen inte har något konkret att visa så baseras det i att förståelsen för designprocessen är bristande.

DesignprocessDesignprocessens olika steg som itereras om och om igen.

Det är svårt för en icke kärnmedlem från projektet att se det svävande, organiserande, kreativa och abstrakta fasen som uppstår då och då i den iterativa processen. Är denna person även väldigt målinriktat på resultat baserat på siffror kan utmaningen bli än större. Det går att möta detta med den dokumentation som jag nämnt tidigare, men på en designers villkor. Du kan även kommunicera ditt UX-arbete med hjälp av mätvärden

Vad kan vi ta med oss härifrån? 
En lärdom är att det kan tyckas tidskrävande att dokumentera och hålla dokumentationen levande och uppdatera kontinuerligt, men det har varit väldigt nyttigt för mig i projekt under många tillfällen. En bonus är ju också att se tillbaka och inse hur mycket jobb man faktiskt gör!

 

Frågor och svar om UX och tjänstedesign

Vi har samlat ihop de vanligaste frågorna vi får in om UX & tjänstedesign och vad som krävs för att skapa rätt förutsättningar för ett bra UX-arbete. Här kan du ta del av svaren från våra experter inom området.
New call-to-action

Alla blogginlägg

Vi rekommenderar också