De mest lästa artiklarna på bloggen 2022

Då har vi summerat 2022 och samlat ihop de fem mest lästa artiklarna på bloggen under året som gått. På listan hittar du verktyg vi brukar använda i utvecklingsteamet, vilka fallgropar du bör undvika vid en agil transformation, vad det är för skillnad på enhetstest och integrationstest, tolv punkter att uppfylla för att dina automatiserade tester ska bli bra samt hur du kan närma dig ett agilt arbetssätt för kravhanteringen för att maximera nyttan för din verksamhet.

Klicka på rubrikerna för att läsa artiklarna i sin helhet.

1. Vad är enhetstest och integrationstest?

Enhetstestning och integrationstestning är två viktiga faktorer för att kunna utveckla mjukvara med hög kvalitet. Tillsammans utgör de de tidigaste automatiserade testerna, som är nödvändiga för att kunna leverera ny mjukvara snabbt och regelbundet. Genom att välja rätt verktyg kan du öka tilltro till dessa tester, och på så sätt kommer de ge stöd vid nyutveckling samt en rättmätig känsla av kvalitet vid förändringar.

2. Sex steg mot en agil kravprocess som maximerar verksamhetsnyttan

Det finns inget som hindrar att hela organisationen kan arbeta agilt. Ett agilt arbetssätt innebär att organisationen är smidig nog att ständigt förbättra och utveckla sig för att uppnå sina mål. Det bygger på att alla medarbetare varje dag strävar efter att lära av misstag och vara öppna för förändringar samt göra saker bättre än dagen innan genom att reflektera över det som har gjorts. I det här inlägget går vi igenom sex steg som kan hjälpa dig att närma dig ett agilt arbetssätt för kravhantering, och på så sätt maximera nyttan för organisationen.

3. Verktyg vi använder i utvecklingsteam

Vad kan det innebära att ha verktyg inom ett utvecklingsteam som arbetar enligt en devops-modell? Det finns många verktyg att välja mellan, men hur hänger de ihop och vad behöver du veta om hur de fungerar tillsammans? Ämnet förändras ständigt och vi försöker hålla oss uppdaterade genom att hålla ögonen öppna och dela information och erfarenheter med varandra. Genom exemplen i den här artikeln får du en bild av hur det ser ut i många utvecklingsteam idag.

4. Fem fallgropar vid agila transformationer

Att genomföra agila transformationer i en organisation kan vara mycket utmanande, eftersom det ofta innebär förändringar på olika nivåer samtidigt, såsom organisationen, arbetssätten och kulturen. Något som kan vara svårt att hantera för individer, och ökar risken för misslyckande och oengagemang. För att förenkla processen har vi samlat några av de vanligaste fallgroparna vi ser, och ger råd om hur man kan undvika dem.

5. Checklista - tolv punkter för bra automatiserade tester

Det finns många anledningar att skriva automatiserade tester. Även om det kan vara relativt enkelt att skriva dessa tester, så kan det vara mycket svårare att skriva "bra" automatiserade tester, vilket kräver lång erfarenhet och medveten träning. I det här inlägget hittar du några mål på hög nivå som behövs för att de automatiserade testerna ska vara bra. Dessa mål är sedan nedbrutna i totalt tolv punkter. Definitionen av ”bra” automatiserade tester är när alla 12 punkter är uppfyllda.

 

Det senaste året har vi publicerat en hel del innehåll och planerar att fortsätta att även nästa år bidra med relevant, intressant och värdefullt innehåll som vi hoppas att du får användning av i ditt dagliga arbete. Om du vill försäkra dig om att inte missa något så rekommenderar vi att du prenumerera för att få nyheter, artiklar och inbjudningar direkt i din inkorg.

New call-to-action

Alla blogginlägg

Vi rekommenderar också